Igor Dodon a prezidat ședința grupului de lucru în chestiunea legată de adoptarea Legii cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova

1.03.2021

La ședință au participat Elena Beleacova, directorul Agenției Relații Interetnice, copreședintele Consiliului Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale, precum și deputați ai Parlamentului din partea Partidului Socialiștilor.

În legătură cu faptul că anterior, Curtea Constituțională a anunțat că Legea cu privire la funcționarea limbilor, adoptată de către Parlament la 16 decembrie 2020, nu corespunde Legii Supreme, s-a luat decizia de a elabora un nou proiect de lege. În cadrul ședinței a fost constatată necesitatea organizării în comisiile parlamentare a unor audieri publice privind noul proiect de lege, înainte ca acesta să fie transmis spre examinare în plenul Parlamentului.

Anterior, cetățenii țării au organizat zeci de acțiuni de protest pe întreg teritoriul Moldovei, exprimându-și dezacordul față de decizia prin care Curtea Constituțională a declarat neconstituțională această lege. Legea din 16 decembrie 2020 este rezultatul muncii unui grup mare de specialiști competenți, cu scopul de a completa legislația în domeniul funcționării limbilor. Anume din aceste considerente, a fost luată decizia comună de a reveni la elaborarea unei legi noi și de a obține adoptarea acesteia.