Am avut o întrevedere cu conducerea Găgăuziei

Am discutat legile, adoptate de Parlament, privind statutul special al Găgăuziei. Actele în cauză au fost adoptate în redacţia Comisiei Juridice în ciuda faptului că toţi, inclusiv comunitatea internaţională, au insistat pe documentul în redacţia grupului de lucru, care a lucrat asupra proiectelor timp de mai multe luni.

Pe lîngă cele menționate, am discutat sistemul electoral mixt, adoptat recent. Consider că odată cu adoptarea noului sistem electoral mixt, regiunile Moldovei, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, au obţinut posibilitatea de a fi reprezentate direct. În condiţiile sistemului proporţional (de partid), nu toate regiunile ajungeau să fie reprezentate, deoarece listele erau întocmite de partide, în care nu erau în mod neapărat incluşi reprezentaţi ai regiunilor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.