Urmăresc cu îngrijorare evenimentele ce au loc în ultimele săptămâni în sistemul judecătoresc

Societatea juridică tot mai mult se polarizează spre poziții neconstructive. Acum avem nevoie mai mult ca niciodată de o consolidare a tuturor eforturilor pentru edificarea unei justiție liberă de orice presiune oricare ar fi ea. Cert este faptul că reforma începută trebuie promovata si sutinuta pe toate caile posibile. Dar accentuiez în repetate rânduri, această reformă urmează să satisfacă pe deplin criteriile de constituționalitate și pluralism de opinii – fundamentele democrației într-un stat de drept. Nu voi tolera paravanul justiției pentru o platformă de manipulări politice sau juridice, care să denatureze ideea însăși de reformă.

În această conjunctură complicată, soluția optimă trebuie să se bazeze pe un raționament calm și echilibrat în beneficiul întregii societăți, iar rolul unui CSM format din membri integri, demni de încredere, este unul crucial. Unui astfel de CSM ii putem încredința sarcina arhitecturării în continuare a reformei judiciare în perfectă concordanță cu opinia Comisiei de la Veneția.

Fac apel către toate părțile implicate în acest exercițiu, să-și întemeieze deciziile luate pe intenții sincere de a reforma sistemul judiciar, și în strictă conformitate cu standardele internaționale la care am aderat. Este vital important ca în acest moment să găsim un compromis care să evite scindarea iremediabilă a corpului judecătoresc și să concilieze pozițiile divergente avansate.

Anume din aceste considerente asupra adunării generale a judecătorilor în cadrul căreia urmează a fi aleși membrii CSM-ului nu trebuie să planeze nici o suspiciune asupra legalității convocării, cvorumului și temeiniciei deciziilor adoptate. Judecătorilor nu li se poate nega dreptul lor la întrunire pașnică pentru a discuta chestiunile de interes comun ale breslei dar aceste intruniri trebuie sa fie convocate strict conform normelor legale.

Pentru aceste motive, voi pleda pentru edificarea CSM-ului pe cale legală, după o consultare plenară, transparentă a tuturor părților interesate, cu implicarea experților notorii în domeniu, pentru a exclude orice jonglări de culoar sau jocuri de grup și pentru a crea premise ca cei mai onești, respectați și apreciați judecători să acceadă în componența Consiliului. În consecință, Adunarea generală a judecătorilor va putea delibera asupra componenței unui astfel de CSM care să fie capabil să asigure funcționalitatea și finalitatea reformei sistemului judecătoresc, iar, mie în calitate de Președinte al țării să-mi revină sarcina promovării fără rezerve a judecătorilor propuși de un astfel de CSM.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.