Tradițional, împreună cu familia am participat la Marșul pentru susținerea familiei tradiționale

Tradițional, împreună cu familia am participat la Marșul pentru susținerea familiei tradiționale, organizat de Mitropolia Moldovei. La manifestare au venit cetățeni din toate colțurile republicii, inclusiv familii cu copii.

Adresîndu-mă celor prezenți în fața Catedralei Mitropolitane din Chișinău, am menționat importanța organizării unor asemenea evenimente care contribuie la păstrarea și promovarea valorilor noastre tradiționale, care au fost apărate și transmise nouă încă de Ștefan cel Mare și Sfînt. În pofida tuturor încercărilor de a ne infiltra valori străine, peste 90 la sută dintre cetățeni se declară promotori și susținători ai familiei tradiționale. Nu vom permite să ni se distrugă ceea ce stă la baza societății noastre.

Am reiterat că, prin decret prezidențial anul 2019 a fost declarat Anul Familiei în Republica Moldova. Sunt întreprinse sute de acțiuni de susținere a familiilor tinere, celor numeroase și social-defavorizate.

În conformitate cu inițiativa lansată de mine pe 15 mai, 2018, circa 300 de familii au beneficiat de indemnizația de 4000 lei, oferită de fundația Primei Doamne ”Din Suflet” familiilor în care se naște al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea copil și mai mulți. Vom continua șirul acțiunilor în acest sens.

Familia și valorile tradiționale reprezintă un element spiritual de importanță majoră în viața cetățenilor noștri. Sunt convins că, fiind un popor cu datini creștinești, ne este cu putință să ne făurim un viitor destoinic prin susținerea prioritară a familiei tradiționale moldovenești.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.