TermoComa

În această postare voi aborda situația creată în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în mun. Chișinău. O fac atât la solicitarea mai multor alegători din oraş, cu care am comunicat în aceste luni, cât şi din dorinţa de a semnala problemele în lanţ care apar şi devin cronice în administrarea întreprinderilor municipale. SA „Termocom” este, din câte se ştie, unul din „lideri” la capitolul incapacitate administrativă.  

În această postare voi aborda situația creată în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în mun. Chișinău. O fac atât la solicitarea mai multor alegători din oraş, cu care am comunicat în aceste luni, cât şi din dorinţa de a semnala problemele în lanţ care apar şi devin cronice în administrarea întreprinderilor municipale. SA „Termocom” este, din câte se ştie, unul din „lideri” la capitolul incapacitate administrativă.  
Aşadar, după cum se cunoaște, de pe urma modificărilor în legislația în vigoare, dreptul de aprobare a tarifului pentru energia termică pentru consumatorii finali a fost transmis de la administraţia publică locală către regulatorul independent – ANRE. Începând cu anul 2010, ANRE, în conformitate cu metodologia de calculare a tarifelor, a ajustat de două ori tarifele pentru energia termică pentru S.A. „Termocom”. Astfel, la data de 14.01.2010, Consiliul de administraţie al ANRE a majorat tariful de livrare a energiei termice  de către SA ”Termocom” de la 540,8 lei/Gcal până la 699 lei/Gcal, creșterea fiind de 29,25%.
Ulterior, la data de 14.05.2010, tarifele au fost majorate de Consiliului de administraţie al ANRE de la 699 lei/Gcal până la 821 lei/Gcal, creșterea fiind de 17,45%. Acest proces de creștere a tarifelor continuă şi la data de 26.01.2011, când ANRE a aprobat majorări la tarifele pentru gazele naturale în medie cu 12,2%, iar pentru populație în medie cu 14,3%. La fel în lanț au fost majorate tarifele la CET-uri, inclusiv pentru energia termică în interval de 9,6–18%, ceea ce în mod necondiționat va duce la creșterea tarifelor pentru SA ”Termocom” pentru anul 2011.  
Referindu-ne la anul 2010, creșterea totală a fost de cca 52%. De fapt, majorarea urma a fi încă mai mare, dar din contul CET-urilor de stat a fost efectuată o subvenționare directă a consumatorilor din mun. Chișinău din contul repartizării incorecte a cheltuielilor pentru producerea energiei electrice și termice la producători. Cu alte cuvinte, indirect populația întregii țări a subvenționat pe locuitorii mun. Chișinău tarife mai mici la energia termică livrată capitalei, în schimb, achitând mai mult pentru energia electrică produsă de CET-uri.      
În toate aceste circumstanțe, SA ”Moldovagaz” a amenințat privind limitarea consumului livrat întreprinderilor termoenergetice reieșind din achitările de facto efectuate, exprimând că această cerință este invocată de concernul rus Gazprom.      
În aşa mod, au fost create condiţiile foarte bune pentru activitatea SA ”Termocom”, în privința căreia ulterior a fost încetată procedura de insolvabilitate. Urmare a acestei decizii, Primăria mun. Chişinău a reintrat în dreptul de administrare a companiei, numind ulterior managerul întreprinderii, care dirijează activitatea curentă a întreprinderii.
În aceste condiții, la Primărie a apărut un fel de dilemă: pe de o parte, este scopul de asigurare a blocurilor locative cu energia termică la un tarif adecvat, care este pe buzunarul cetățenilor, pe de altă parte este interesul de a crește profitabilitatea companiei aflate în gestiune. Un conflict de interes vădit, care pune semne mari  de întrebare în asigurarea funcționării eficiente a sistemului centralizat de încălzire din mun. Chișinău. În consecință, nu s-a propus niciun plan real de compensare parțială a facturilor pentru căldură păturilor social vulnerabile, oferindu-se doar 130 lei pentru familiile al căror venit lunar nu depășește 1400 lei. Această sumă practic acoperă doar o treime din tariful pentru căldură livrată în perioada rece a anului.      
Este de menţionat că pe parcursul primei jumătăţi a anului 2010 în sistemul termoenergetic al mun. Chişinău a fost creată o situaţie complicată, când toate conturile bancare ale întreprinderilor au fost blocate pe lanț. Întreprinderile nu au avut posibilitate să achite plăţile curente şi nici nu au demarat lucrările de reparaţie preconizate pentru pregătirea către sezonul rece.
Întru asanarea situaţiei respective, în vara anului trecut a fost semnat, cu suportul FMI, Memorandumul de Înţelegere ce ține de soluționarea situaţiei în sectorul termoenergetic al mun. Chişinău. Conform informației disponibile, Memorandumul prevede executarea de către părţile semnatare a unui şir de măsuri ce trebuie să contribuie la deblocarea situaţiei în privința achitării plăţilor curente pentru gazele naturale consumate, precum și achitării parţiale a datoriilor acumulate pentru gazele consumate. Pe de altă parte, Primăria mun. Chişinău, fiind semnatar al acestui Memorandum, nu şi-a îndeplinit în volumul deplin obligaţiunile sale, nerambursând pe conturile SA ”Termocom” datoriile formate pentru compensaţiile acordate populaţiei (restanţa fiind de 64 mln. lei). Această datorie, care este acumulată încă în anii 2007 – 2008, până la moment nu a fost achitată de către Primărie.
E de menționat că Primăria intenţionat nu achită aceste datorii, în pofida faptului că are capacitatea de a contracta credite. Situaţia s-a agravat şi mai mult după numirea de către Primăria mun. Chişinău a noului manager al întreprinderii S.A. „Termocom”, iar colaborarea între întreprinderea dată şi creditori a devenit una extrem de dificilă.
În primul rând, cu suportul vădit al primăriei au fost majorate brusc cheltuielile de achiziție a întreprinderii fără coordonarea plăților respective cu creditori, fiind permise cheltuieli nejustificate, în special: procurarea mijloacelor auto noi pentru managerul întreprinderii; procurarea mijloacelor tehnice care nu sunt strict necesare pentru activitatea întreprinderii; reparația oficiilor întreprinderii; acceptarea la serviciu a numărului mare de colaboratori, fără examinarea strictei necesități; reducerea intensității activității cu consumatorii răuplatnici. De remarcat că organigrama existentă anterior a fost considerată una eficientă inclusiv de către experții internaționali, care au efectuat un audit al activităţii Termocomului încă în anul 2008.  
Ca rezultat al activității ineficiente a managerului, precum și a acționarului majoritar – Primăria, precum și din cauza lipsei controlului asupra întreprinderii din partea creditorilor, începând cu luna noiembrie 2010, SA ”Termocom” a început din nou acumularea de datorii, neonorând obligațiunile față de creditori. În consecință, acest fapt poate duce la deconectarea SA ”Termocom”de la rețeaua de gaze naturale.      
Respectiva situaţia de la SA „Termocom” în mod evident afectează grav interesele atât a locuitorilor mun. Chișinău, cât şi a creditorilor, care în majoritate sunt întreprinderi ale sectorului energetic (cu capital majoritar de stat), fapt care afectează securitatea energetică a ţării.
Cine se face responsabil de tot acest haos administrativ de la întreprinderile municipale? Actorii implicaţi au fiecare propria versiune, dând vina unii pe alţii. Dar cine trebuie să răspundă în faţa cetăţeanului?
 
 
 
 

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.