Termenul constituțional de promulgare a Legii privind modificarea și completarea Codului Audiovizualului

Pe data de 21 decembrie expiră termenul constituțional de promulgare a Legii privind modificarea și completarea Codului Audiovizualului (așa-numita lege anti-propagandă). Pe parcurs am primit mai multe adresări din partea societății civile, inclusiv din partea Adunării Populare a Găgăuziei, a consiliilor locale și alte instituții prin care acestea își exprimă îngrijorarea și dezacordul cu legea adoptată. În toate adresările se atenționează asupra limitării exprese a garanțiilor constituționale privind libertatea de exprimare, libertatea de opinie, dreptul la informare, libertatea presei, totodată fiind instituită cenzura, fapt inadmisibil într-un stat democratic.

Este o situație fără precedent. Consider că cetățenii Republicii Moldova trebuie să dispună de posibilitatea de a fi informați din toate sursele pentru a putea analiza, înțelege și aprecia evenimentele ce au loc în țară și peste hotare.

Democrația înseamnă pluralism de opinie, ceea ce înseamnă că fiecare decide ce dorește să privească, și acest lucru nu poate fi impus de o majoritate de la guvernare care nici nu se bucură de susținerea poporului.

Accesul la informație, libertatea de exprimare sunt cei mai importanți piloni ai democrației care trebuie asigurate.

Astfel, comunic poziția mea fermă și consecventă că așa-numita lege anti-propagandă este una neconstituțională și va fi restituită Parlamentului cu argumentele corespunzătoare.

Vedeți mai jos poziția Comisiei pentru constituționalitate și drepturile omului, din cadrul Consiliului societății civile pe lîngă Președintele RM.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.