Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul

Astăzi, creştinii ortodocşi de stil vechi, prăznuiesc Tăierea Capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cunoscut şi sub numele de Înaintemergătorul, deoarece a anunţat venirea lui Iisus Hristos. Aceasta este ultima sărbătoare mare din anul bisericesc.

Sfîntul Ioan Botezătorul a trăit cea mai mare parte a vieții sale în pustiu, rugîndu-se neîncetat și propovăduind cuvîntul lui Dumnezeu. Acest mare proroc a îndurat o moarte mucenicească deoarece el i-a disprețuit pe cei care trăiau în păcat și comiteau fărădelegi. A murit ca martir, fiind decapitat, la porunca regelui Irod.

Cu ocazia acestei sfinte sărbători, adresez sincere urări de bine tuturor credincioșilor, dorindu-le sănătate, pace și bunăstare.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.