Struţocămila liberală

În Istoria Ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir unul din personajele remarcabile fusese struţocămila, o jivină deopotrivă comică şi monstruoasă, un hibrid al vremurilor şi al năravurilor, care marca „ipostaza de domnitor susţinut de munteni”.

moz-screenshot Struţocămila liberalămoz-screenshot-1 Struţocămila liberală

În Istoria Ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir unul din personajele remarcabile fusese struţocămila, o jivină deopotrivă comică şi monstruoasă, un hibrid al vremurilor şi al năravurilor, care marca „ipostaza de domnitor susţinut de munteni”. Noi, sub vremurile şi năravurile noastre, ne-am pomenit cu propria struţocămilă politică – Partidul Liberal –, o formaţiune tragicomică atât prin reprezentanţii săi de vârf, cât şi prin manifestările sale publice. Voi face deci în cele ce urmează o succintă anatomie a acestei fiinţe politice, ca o continuare a ciclului de articole despre promisiunile electorale şi „realizările” postelectorale ale componentelor AIE. Amintesc că în primul articol am analizat „prestaţia” la guvernare a PLDM.

Aşadar, PL-ul, această bizară apariţie pe câmpul politic moldovenesc. Prin însuşi conţinutul programului său politic, PL produce o ciocnire nemaintâlnită dintre valorile clasice ale doctrinei liberale şi aspiraţiile reale, naţionalist-şovinist-unioniste ale acestei formaţiuni. Libertatea individului şi a conştinţei, reflectate formal în programul PL şi fanatismul xenofob, în special rusofob, şi exclusivist propagat de liderii partidului – iată un exemplu tipic de struţocămilomăgărie autohtonă.

Pomenindu-se acum un an cu trei funcţii importante în stat – preşedinte al Parlamentului, preşedinte de stat interimar şi comandant al armatei naţionale (nemaivorbind de cea de primar al capitalei), PL s-a remarcat în mod iresponsabil printr-o retorică agresivă, duşmănoasă, conflictogenă, aducătoare de grave probleme ţării şi cetăţenilor. De la închinarea pământului moldovenesc în faţa preşedintelui altui stat până la numirea în calitate de consilier prezidenţial al unui fost demnitar al statului român, struţocămila liberală n-a încetat să şocheze bunul simţ şi demnitatea cetăţenilor moldoveni. Am vorbit în repetate rânduri despre marele deservicii aduse coeziunii societăţii şi imaginii ţării de declaraţiile neroade ale liberalului Mihai Ghimpu, care s-a asociat benevol şi ne-a şi asociat pe noi toţi cu naziştii, a profanat memoria colectivă a poporului, a emis decrete scandaloase şi a făcut tot posibilul ca relaţiile noastre diplomatice şi economice cu partenerii noştri din Est să sufere o gravă erodare.

Am văzut cu toţii cum, într-o perioadă scurtă de timp, doi politicieni cu pretenţii de jurist, din fruntea PL-ului, au sfidat într-un mod obraznic Constituţia statului, au uzurpat practic puterea, au ridiculizat autoritatea statului în faţa cetăţenilor, au călcat nu o dată peste normele legii şi continuă să submineze în mod inimaginabil oriunde în altă parte statalitatea şi identitatea ţării şi a poporului moldovenesc. Dacă celelalte componente ale AIE au încercat cel puţin să mimeze preocuparea pentru unele treburi cotidiene ale statului, excelând în populism, atunci PL-ului nu i-a păsat niciun pic condiţia la care va ajunge Republica Moldova în rezultatul vorbelor şi acţiunilor sale. Sau poate că acesta le şi fusese scopul, să ducă la faliment şi statul, şi oamenii, pentru a pregăti terenul pentru atât de râvnita de ei „unire”-anexare.

E uşor să ne convingem de iresponsabilitatea în plan socio-economic a liberalilor, dacă analizăm promisiunile lor din scrutinele din 2009 şi realizările de până acum. Voi face în această privinţă doar câteva remarce mai relevante.

La capitolul economie, liberalii promiteau creşterea volumui de investiţii străine graţie sporirii interesului occidentalilor faţă de o Moldovă „liberală”, oferirea persoanelor fizice unor subsidii substanţiale pentru iniţierea afacerilor, procurarea locuinţei, studii. Ce avem în realitate? Pentru prima jumătate de an, volumul investiţiilor a scăzut cu 13,1%, iar interesul investitorilor străini pentru Republica Moldova practic s-a evaporat. Totodată, niciun suport financiar pentru persoanele fizice nu a fost votat de legislativ.

În domeniul agricol, liberalii promiteau subsidii de 800 de lei şi 30 litri de combustibil pentru fiecare hectar prelucrat. Se promitea, de asemenea, subsidierea sectorului zootehnic şi veterinar, reducerea TVA la importarea utilajului agricol, includerea pesticidelor şi îngrăşămintelor în lista produselor scutite de TVA, diversificarea facilităţilor impozitare pentru stimularea gospodăriilor agricole etc. Ce avem în realitate? Subsidierea agriculturii este mai mică comparativ cu anul 2009, sectorul zootehnic practic deja nu mai este susţinut de stat, operările la condiţiile de impozitare n-au fost efectuate, ba chiar pentru unele produse agricole se preconizează să fie majorat TVA. Mai mult, putem declara cu toată certitudinea că Partidul Liberal este acel partid din AIE care în cea mai mare măsură a îngropat în ultimul an agricultura Republicii Moldova. În mare parte din cauza declaraţiilor iresponsabile şi vădit scandaloase ale lui Mihai Ghimpu, care a neglijat complet modelul de comportament cumpătat care trebuie să-i revină unui şef de Parlament şi de stat, producţia agricolă a RM se află pe punctul de a se strica în hambarele agricultorilor sau de a fi comercializată preţuri derizorii. Şi asta pentru că piaţa de desfacere a fost grav afectată, existând dificultăţi majore în calea exportării mărfurilor noastre. În aceste condiţii, ţăranii vor suferi o lovitură financiară deosebit de grea, pe fundalul crizei sistemice care s-a instaurat în ţară, în prag de iarnă, în lipsă de sprijin din partea statului şi sub conducerea aceloraşi liberali şi democraţi iresponsabili, scăpaţi la putere, ca lăcustele în lanul cu grâu.

În domeniul politicii sociale, liberalii îi asigurau pe alegători că vor fixa o pensie de 1500 de lei pentru invalizii de grupa I; o indemnizaţie de 1500 de lei pentru şomeri; ajutor material la naşterea primului , celui de-al doilea şi de-al treilea copil în valoare de 5000, 10000 şi 15000 lei respectiv; alocaţii lunare pentru creşterera copilului în proporţie de minim 50% din salariul mediu pe economie ş.a. Urmează o listă de promisiuni privind acordarea creditelor preferinţeale pentru familiile tinere, ajutor la procurarea spaţiului locativ, acordarea pentru sistemul de învăţământ a nu mai puţin de 10% din buget, sporirea numărului locurilor fără plată în universităţi, reforme cardinale în domeniul ocrotirii sănătăţii ş.a.

Ce avem în realitate? Majorarea în lanţ a pensiilor, operată pe timpul guvernării comuniste, a fost practic stopată, pensiile fiind indexate doar cu 4,3%, comparativ cu 18-20% în anii precedenţi. Indemniaţiile pentru primul copil sunt de 1700 lei şi de 2000 lei pentru al doilea şi al treilea. Majoritatea programelor de investiţii au fost stopate, finanţarea învăţământului din bugetul de stat a fost micşorată, locurile bugetare în învăţământul superior au fost reduse, sunt pe punct de închidere sau deja închise un şir de colegii, şcoli, grădiniţe, puncte medicale.

Realizările liberalilor în celelalte domenii sunt la fel ca şi în precedentele – diametral opuse promisiunilor. Preluând în 2007 capitala, iar în 2009 – ţara, liberalii au demonstrat cu vârf şi îndesat incapacitatea de a guverna, de a consolida societatea, de a purta un dialog civilizat şi echilibrat cu partenerii noştri străini. Haosul politic, instituţional, social şi identitar din Republica Moldova este de marcă liberală şi atât timp cât liberalii şi acoliţii lor vor ocupa funcţii decizionale în stat, atât timp Haosul va fi la noi în ţară ca la el acasă, iar struţocămila va rămâne a fi mascota politicii de dreapta, ca un prilej de comedie pentru alţii şi o pată de ridicol pentru noi toţi.

===================================================================

traducerea în rusă

Либеральный страусоверблюд

В «История иероглификэ» Дмитрия Кантемира одним из примечательных персонажей был страусоверблюд – одновременно и смешное, и чудовищное животное, гибрид времен и нравов, которое олицетворяло «ипостась властителя, поддерживаемого валахами». Мы, в наши времена и с нашими нравами, отличились собственным политическим страусоверблюдом – Либеральной партией, – создание трагикомичное по сути, и в проявлениях своих высших представителей, и своими публичными выступлениями. Ниже будет проведен краткий анатомический разрез именно этого политформирования, в продолжение цикла статей о предвыборных обещаниях и постэлекторальных «результатах» всех партийных составляющих АЕИ. Напомню, в первой статье я анализировал «эффективность» правления ЛДПМ.

Итак, Либеральная партия – это причудливое появление на молдавском политическом поле. Уже по содержанию своей политической программы, ЛП создает явное противоречие между классическими ценностями либеральной доктрины, для декора, и настоящими национист-шовинист-унионистскими чаяниями этого формирования. Свобода личности и сознания, формально отраженные в программе ЛП, и ксенофобный фанатизм, в частности русофобный, распространяемый лидерами партии, – вот типичный пример местной страусоверблюдщины.

Получив год назад три важные государственные должности – председателя парламента, временно исполняющего обязанности президента и главнокомандующего национальной армией (не говоря уже о мэре столицы), ЛП отметилась безответственной, агрессивной, враждебной, конфликтогенной риторикой, приводящей к серьезным проблемам в стране и в обществе. Начиная от преподнесения молдавской земли в дар президенту другой страны до назначения бывшего чиновника румынского государства президентским советником, либеральный страусоверблюд не переставал шокировать здравый смысл и достоинство молдавских граждан.

Уже неоднократно мы говорили о большом вреде, нанесенном сплоченности общества и имиджу страны бездумными декларациями Михая Гимпу, который дошел до того, что ассоциировал себя, да и всех нас с нацистами, который осквернил коллективную память народа, издал скандальные указы и сделал все возможное, чтобы дипломатические и экономические отношения с нашими восточными партнерами были серьезно подпорчены.

Мы все видели, как в короткий период два лидера ЛП с претензиями юристов бесстыдно скомкали понятия из Конституции государства, практически узурпировали власть, осмеяли авторитет государтства в глазах граждан, неоднократно переступали нормы закона и в невообразимой форме продолжают подрывать государственность и идентичность страны и молдавского народа. И если другие партсоставляющие АЕИ, хотя бы пытались имитировать ежедневную занятость какими-то важными государственными делами, отличаясь популизмом, то ЛП нисколько не тревожило, к чему могут привести их безалаберные слова и действия. Или, возможно, это и было их целью – привести к упадку и государство, и народ, чтобы подготовить почву для столь желанного ими «объединения»-аннексии.

Нетрудно убедиться в социально-экономической безответственности либералов, проанализировав их предвыборные обещания в 2009 г. и достигнутые «результаты». В этой связи сделаю лишь несколько релевантных замечаний.

По разделу «экономика», либералы обещали рост объема иностранных инвестиций благодаря повышению интереса Запада к «свободной» Молдове, предоставление физическим лицам ряда значительных субсидий для открытия бизнеса, приобретения жилья, получения образования. И что в результате? В первой половине года объем иностранных инвестиции сократился на 13,1%, а интерес иностранных инвесторов к Республике Молдова практически исчез. В то же время, никакая финансовая поддержка для физических лиц не была принята парламентом.

В области сельского хозяйства либералы обещали субсидии в размере 800 леев и 30 литров топлива на каждый обрабатываемый фермерами гектар. Также обещали субсидирование зоотехнического и ветеринарного сектора, снижение НДС на импорт сельскохозяйственного оборудования, включение пестицидов и удобрений в перечень товаров, освобождаемых от НДС, диверсификацию налоговых послаблений для стимулирования аграрных хозяйств и т.д. Что имеем в действительности? Субсидирование сельского хозяйства ниже, чем в 2009 г., зоотехнический сектор практически не поддерживается государством, меры по созданию условий для налогообложения не были реализованы, к тому же НДС на некоторую сельскохозяйственную продукцию планируется увеличить. Более того, с уверенностью можем сказать, что ЛП – эта та партия АЕИ, которая в текущем году чуть ли не похоронила  сельское хозяйство Молдовы. В большей степени по причине безответственных и очевидно скандальных заявлений Михая Гимпу, полностью пренебрегшего уравновешенной моделью поведения, которой должен следовать глава Парламента и Государства, сельскохозяйственная продукция в Молдове либо будет гнить в амбарах фермеров, либо будет продаваться по смешным ценам. Рынок сбыта сильно пострадал, создав большие трудности для экспорта наших товаров. Особенно сильно в этих условиях пострадают работники поля – и это на фоне системного кризиса, который установился в государстве, на пороге холодного периода, в отсутствие поддержки со стороны государства и под руководством тех же безответственных либералов и демократов, завладевших властью, как саранча пшеничным полем.

В области социальной политики, либералы заверяли своих избирателей, что установят пособие в размере 1500 леев для инвалидов I группы; пособие по безработице в размере 1500 леев; материальную помощь при рождении первого, второго и третьего ребенка в размере 5000, 10000 и 15000 леев соответственно; ежемесячное пособие по уходу за ребенком как минимум в размере 50% от объема средней заработной платы в стране и т.д. Далее следует список обещаний о предоставлении преференциальных кредитов молодым семьям, помощи в приобретении жилья, предоставление образовательной системе не менее 10% средств госбюджета, увеличение количества бесплатных мест в университетах, кардинальные реформы в области здравоохранения и др.

Что имеем на самом деле? Регулярное повышение пенсий, практикуемое во время коммунистического правления, практически остановилось, – пенсии индексированы только на 4,3%, по сравнению с 18-20% в предыдущие годы. Единовременное пособие при рождении первого ребенка составляет 1700 леев, второго и третьего – 2000 леев. Большинство инвестиционных программ остановлено, финансирование системы образования из бюджетных средств было сокращено, также сокращено количество бюджетных мест в вузах, на грани закрытия находятся или уже закрыты целый ряд высших учебных заведений, школ, детских садов, медицинских пунктов.

Достижения либералов в других областях так же, как и по вышеперечисленным направлениям, – диаметрально противоположны данным ранее обещаниям. Получив в 2007 г. столицу, а в 2009 г. – страну, либералы полностью продемонстрировали свою неспособность управлять, объединять общество, осуществлять цивилизованный и взвешенный диалог с оппозицией и с нашими иностранными партнерами. Политический, институциональный, социальный и идентификационный хаос в Молдове – либерального происхождения. И пока либералы и их последователи будут занимать руководящие должности в государстве, в стране будет царить этот Хаос, а страусоверблюд так и останется прообразом партий правого толка, выдавая всех нас на посмешище и покрывая позором всю страну.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.