Stimați membri ai comunității științifice

Stimați membri ai comunității științifice,
Anual, la 10 noiembrie, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Științei, în acord cu Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată la nivel global. Cu această frumoasă ocazie, Vă adresez cordiale felicitări, însoțite de înalta apreciere a dedicației cu care slujiți, în modul cel mai frumos, Știința.

Având deplina convingere că doar o societate fundamentată pe cunoaștere și adevăr are un viitor sigur, îmi exprim respectul pentru întreaga comunitate academică din țara noastră, care, astăzi, parcurge momente dificile. Sunt încrezător în potențialul intelectual afirmat și în tinerii cercetători ai Republicii Moldova, prin care știința națională are prezent și o valoroasă zi de mâine.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/mesaj-cu-prilejul-zilei-stiintei

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.