Stimați lucrători din domeniul construcțiilor

Stimați lucrători din domeniul construcțiilor,

Cu prilejul marcării, astăzi, a Zilei lucrătorului din construcții, Vă transmit sincere felicitări și urări de bine.

Țin să remarc că activitatea pe care o desfășurați este una complexă și cuprinde meserii dintre cele mai diverse: de la muncitor necalificat la inginer, de la tehnicieni și betoniști la designeri și arhitecți.

Cu mîndrie constat că, executînd lucrări complicate, ați cîștigat prețuirea oamenilor nu doar aici, acasă, dar și în toată lumea.

Or, important pentru noi este să Vă avem alături, în țară, și pentru aceasta vom depune tot efortul de a Vă crea condiții de muncă, conform standardelor internaționale, favorizînd, în acest fel, progresul în domeniu.

Fie ca pentru profesionalismul și străduința incomensurabilă să obțineți mereu realizări frumoase în tot ceea ce faceți.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/mesaj-cu-prilejul-zilei-lucratorului-din-constructii

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.