STIMAȚI FUNCȚIONARI PUBLICI

STIMAȚI FUNCȚIONARI PUBLICI,

Sărbătorirea zilei Dumneavoastră profesionale este o ocazie deosebită de a Vă felicita cordial și de a Vă transmite alese urări de sănătate, realizări și multă putere de muncă întru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de serviciu.

Prosperitatea țării noastre constă în oameni, de ale căror eficacitate a muncii, experiență și devotament depinde succesul proiectelor și programelor de stat. Activitatea Dumneavoastră condiționează, în mare măsură, transformările sociale și economice. Or, doar atunci Moldova obține reușite, cînd este gestionată de profesioniști, ce administrează consecvent, legal și productiv treburile publice.

Cu acest frumos prilej, Vă mulțumesc pentru abnegația dovedită în administrarea publică întru binele și propășirea statului nostru.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.