Stimați funcţionari ai autorităților administrației publice locale

Marcată în fiecare an la 1 februarie, sărbătoarea Dumneavoastră profesională – Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală ‒ îmi oferă deosebita ocazie de a Vă adresa cele mai sincere felicitări, asigurîndu-Vă de aprecierea activității pe care o desfășurați.

Efectuînd numeroase vizite în teritoriu, m-am convins că puterea locală este, deopotrivă cu locuitorii ale căror interese le reprezintă, pilonul esențial în progresul societății noastre. Anume Dumneavoastră sînteți mereu pregătiți să înfăptuiți acțiuni concrete, cu efect direct și imediat, astfel încît să ajutați fiecare cetățean.

Vă urez mult succes în activitate, întru creșterea bunăstării cetățenilor țării noastre.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/mesaj-cu-prilejul-zilei-autonomiei-locale-si-a-lucratorului-din-administratia-publica-locala

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.