Stimați economiști, dragi colegi

Ziua Dumneavoastră profesională este cel mai frumos prilej pentru a Vă adresa cordiale și colegiale felicitări, însoțite de alese gânduri și recunoștință pentru munca depusă zilnic întru bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova.

Meseria căreia Vă dedicați, una deloc ușoară și foarte responsabilă, implică îndeplinirea unor sarcini și obiective complexe ce necesită înalte aptitudini și competențe profesionale și personale. Activitatea dumneavoastră în întreprinderile unde munciți constituie un rol important în garantarea succesului entității.

Tradiționalul lucru cu cifre și contactul nemijlocit cu oamenii Vă solicită nu doar competență profesională și concentrare maximă, dar și răbdare, onestitate, gândire pragmatică și încă multe alte calități foarte importante în special astăzi, când în Republica Moldova este absolut necesar un imbold economic mare, un flux de idei și acțiuni orientate spre dezvoltarea economică a țării, consolidarea societății și soluționarea problemelor existente.

Cu certitudine, Dumneavoastră puteți face față provocărilor și, cu eforturi comune, putem oferi o viață decentă cetățenilor Republicii Moldova.

Vă urez multă sănătate, fericire și bucurie în plan personal și profesional. Să înregistrați succese remarcabile întru atingerea obiectivului nostru comun – prosperarea statului Republica Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.