STIMAȚI ANGAJAȚI ȘI VETERANI AI POLIȚIEI

STIMAȚI ANGAJAȚI ȘI VETERANI AI POLIȚIEI,

Cu prilejul aniversării a 27-a a creării Poliției, adresez angajaților și veteranilor acestei instituții cele mai sincere felicitări, exprimîndu-mi recunoștința polițiștilor care au contribuit la dezvoltarea țării noastre ca stat de drept și au făcut față provocărilor timpului, manifestînd fidelitate și credință la apărarea valorilor supreme – suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Consemnarea acestei sărbători are o conotație deosebită pentru întreaga noastră societate, întrucît, la constituirea și afirmarea statalității Republicii Moldova, un rol aparte îi revine anume Poliției, care, din momentul proclamării independenței, s-a aflat la straja ordinii publice și a securității vieții cetățenilor, promovînd consecvent principiile unui stat de drept.

Cu această ocazie am conferit Ordinul „Ștefan cel Mare” Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, „Ordinul de Onoare” Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne și distincții de stat pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, merite în educarea tinerii generații în spiritul militaro-patriotic și contribuție la protecția socială a veteranilor.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/mesaj-de-felicitare-cu-prilejul-aniversarii-a-27-a-a-crearii-politiei

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.