Stimați angajați în sfera protecției sociale

Stimați angajați în sfera protecției sociale,

Vă felicit cu ocazia sărbătorii Dumneavoastră profesionale și Vă exprim înaltul respect pentru altruismul și dăruirea de sine manifestate în munca de zi cu zi, întru binele și folosul oamenilor.

Cu certitudine, grija pentru persoanele defavorizate a fost întotdeauna și pretutindeni unul din factorii constanți ai dezvoltării civilizației umane.

Personal, cred cu tărie că în sistemul protecției sociale se pot afirma doar persoane cu suflet mare, un suflet din care să poată împărți tuturor celor lipsiți de grijă și de afecțiune. Pentru bunătatea inimii, pentru blîndețea vocii, pentru capacitatea de a asculta, a compătimi și a ajuta, Vă exprim gratitudine și înaltă apreciere.

Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, Vă doresc sănătate, pace și bunăstare. Fie activitatea Dumneavoastră motiv de bucurie și mulțumire, în numele binelui personal și întru prosperarea statului Republica Moldova.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/m-e-s-a-j-cu-prilejul-zilei-lucratorului-din-sfera-protectiei-sociale-a-populatiei

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.