Stimaţi angajaţi ai sistemului educaţional din Republica Moldova

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cordiale felicitări cu ocazia Zilei profesionale și să Vă exprim gratitudinea pentru activitatea depusă cu dăruire și sacrificiu în numele viitorului țării și al cetățenilor ei.

În societatea contemporană, spre marele nostru regret, a fi profesor nu este în vogă, nu este profitabil și avantajos. Toți însă suntem conștienți de rolul și importanța meseriei căreia Vă dedicați, respectăm acel glas al vocației care, indiferent de greutăți, Vă cheamă la muncă pentru a împărtăși din vastul cunoștințelor, din imensitatea sufletului, din înțelepciunea vieții.

Vă mulțumesc, în numele elevilor de ieri, de azi și de mâine, pentru dragoste și toleranță, pentru înțelegere și bunătate, mărinimie și altruism, pentru această povară binecuvântată, pe care o duceți cu demnitate și mândrie.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/m-e-s-a-j-cu-prilejul-zilei-profesionale-a-lucratorilor-din-invatamnt

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.