Socialiștii solicită convocarea ședinței extraordinare plenare a Parlamentului pentru data de 10 mai

Socialiștii solicită convocarea ședinței extraordinare plenare a Parlamentului, pentru data de 10 mai 2016, începînd cu ora 10.00 cu prezența la ședință a Președintelui în exercițiu a țării, Primului Ministru și altor responsabili de domeniul securității din RM.

Propunem ca în ordinea de zi să fie inclus un singur subiect: audierea rapoartelor miniștrilor apărării, de interne, afacerilor externe și integrării europene, șefului serviciului de informații și securitate pe subiectul traversării frontierei și aflării ilegale pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor și munițiilor, tehnicii militare a SUA.

Considerăm că în rezultatul acestor audierii funcționarii care au permis să se întîmple ceea ce s-a întîmplat ar trebui să fie demiși sau să-și prezinte benevol demisia. Pînă atunci, o astfel de decizie este necesară și la nivelul consiliului supreme de securitate înainte de ședința parlamentului sau nu mai tîrziu de data de 6 mai 2016. Scrisoarea cu o astfel de solicitare în adresa Președintelui în exercițiu a țării este expediată déjà. Dislocarea trupelor, manevrele planificate, inclusiv expunerea pe 9 mai a tehnicii militare în PMAN trebuie interzisă imediat. Prerogativa și deplinele puteri în acest sens le deține Președintele țării. Sperăm că macar pe final de mandat ar putea da dovadă de inițiativă și va face uz de drepturile și obligațiunile sale constituționale.

Amintim că Parlamentul RM recent a votat Declaraţia politică privind inviolabilitatea suveranității, independenței şi neutralității permanente a Republicii Moldova. Cele întîmplate nu sînt altceva decît sfidare a votului din Parlament, a Constituției Republicii Moldova și altor legi.

Dăm asigurări că pe 9 mai în orice caz nu vom permite ca tehnica militară să defileze în Piața Marii Adunări Naționale. Avem pregătite numeroase acțiuni în acest sens.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.