Salut cu bucurie și cu mândrie sprijinul repetat oferit de România pentru cetățenii RM

Convoiul de ajutor medical românesc reprezintă o nouă dovadă că ne putem baza oricând pe susținerea vecinilor și fraților noștri de peste Prut.

1-5-300x230 Salut cu bucurie și cu mândrie sprijinul repetat oferit de România pentru cetățenii RM

După ce acum o săptămână au venit echipe de medici români, astăzi salutăm intrarea în țară a celor 20 de camioane de asistență umanitară, atât de necesară în lupta cu pandemia de coronavirus. Este un suport extrem de util atât pentru medicii noștri, cât mai ales pentru pacienți. Orice asistență medicală în plus înseamnă noi vieți salvate, noi speranțe pentru societate și șanse mai înalte pentru o revenire grabnică la normalitate.

Cu acest prilej, vreau să aduc mulțumiri și cuvinte de recunoștință poporuluiu-frate de peste Prut, conducerii României și nemijlocit domnilor miniștri Nelu Tătaru și Marcel-Ioan Vela care au binevoit să însoțească acest ajutor până la Chișinău, pentru a-l transmite direct instituțiilor medicale din Republica Moldova.

Noi știm că prietenul la nevoie se cunoaște și sprijinul oferit de România, pe timp de criză în ambele țări, e demonstrația vie a acestei prietenii. Sper foarte mult că după depășirea acestei crize cauzate de pandemie vom ști să intensificăm dialogul și colaborarea dintre țările noastre, iar sprijinul prietenesc va veni și în vremuri bune, inclusiv în mod reciproc, din Republica Moldova spre România, fiindcă și aici, la Chișinău, există dorința de a ajuta România acolo unde va fi nevoie.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.