Să umplem vidul patriotic

În spaţiul nostru autohton, în cultură, în estradă, în arta cinematografică, în literatură, se simte lipsa a ceea ce este de obicei în mod organic impregnat în viaţa unui stat, a unui popor, şi în vreme de dureri, şi în vreme de bucurii – lipseşte creaţia patriotică. Cel puţin eu îi simt lipsa.

În spaţiul nostru autohton, în cultură, în estradă, în arta cinematografică, în literatură, se simte lipsa a ceea ce este de obicei în mod organic impregnat în viaţa unui stat, a unui popor, şi în vreme de dureri, şi în vreme de bucurii – lipseşte creaţia patriotică. Cel puţin eu îi simt lipsa.

Privesc cum în alte state, la vecinii noştri apropiaţi şi depărtaţi, este cultivat spiritul demnităţii şi dragostei faţă de ţară, cum sunt cântate piese tulburătoare, cum mai sunt scrise poezii înălţătoare, montate filme istorice, stimulată creaţia patriotică şi întreţinută vie flacăra virtuţilor şi a credinţei în sine a poporului. Şi mă prinde de fiecare dată gândul că îmi doresc o aşa cultură patriotică şi la noi.

Nu încerc să învinuiesc acum pe nimeni, constat doar o stare de fapt; ştiu că arta modernă are legile ei, ştiu că alte valori sunt la ordinea zilei într-o lume care se globalizează, iar cântarea de ţară şi popor este frecvent abandonată de dragul unor cântări mai „emancipate”.

Însă simptomul vidului patriotic în creaţia artistică trădează lucruri mai profunde, trădează inconsistenţa ataşamentului nostru general faţă de pământul pe care trăim. Fiecare, în particular, poate va spune că e ataşat ţării sale, dar aceste ataşamente individuale iată că sunt insuficiente atât timp cât nu e cultivat neîncetat un ataşament comun, colectiv, faţă de Patrie. Iar această cultuvare se face inclusiv prin creaţie, prin artă, se cultivă prin cultură.

Consider că misiunea cultivării spiritului patriotic revine şi politicienilor. Ei trebuie să o facă în primul rând prin fapte şi prin atitudine respectuoasă faţă de tradiţii. Patriotismul totodată nu trebuie să fie politizat, dar politicienii trebuie să sprijine deschis şi dezinteresat creaţiile populare şi artistice cele mai diverse.
Am expus gândurile de mai sus ca un îndemn la clasa politică, la elita culturală, la creatorii individuali – haideţi să sprijinim, fiecare în parte sau în comun, redeşteptarea patriotică a statului moldovenesc. Haideţi să sprijinim creaţia patriotică autohtonă.

Moldova, moldoveni, moldovenesc – aceste cuvinte au devenit atât de rare în rostirile şi simbolurile artistice. Aceste cuvinte atât de mult lipsesc spiritului nostru colectiv. Am rămas cu zestrea seculară a folclorului, cu o moştenire selectivă a cântărilor şi pieselor din Moldova Sovietică şi cu câteva crâmpeie, mai mult decât puţine, create în ultimele două decenii. Am rămas practic, îmbrăcaţi doar în straiele folclorului tipic, tradiţional, în lipsa unor unor veşminte noi, moderne.

De aceea, am hotărât să contribui eu însumi, pe cont propriu, la promovarea noului patriotic. De astăzi, dau startul unei noi rubrici, Creaţie Patriotică, unde voi plasa diverse creaţii mai vechi şi mai noi ale culturii noastre moldoveneşti. Vă îndemn, pe toţi cei doritori, pe toţi cei care scriu, compun, pictează, să contribuiţi la completarea acestei rubrici. Vă promit că iniţiativa voastră nu va rămâne fără răspuns.

Astăzi, încep rubrica cu o poezioară, expediată acum câteva zile de un cetăţean, care a dorit să-mi facă cunoscute versurile sale şi al cărui mesaj a servit drept un imbold suplimentar pentru crearea acestei rubrici.


MOLDOVA
de Grigore Iordan

O Moldovă am pe lume,
Pe ea-n inimă o port,
Eu n-o schimb pe nici un nume,
Nici pe-o limbă, nici pe-un port.

Cine are dor s-o vîndă,
Cine vrea cumpărători,
Să nu stea viclean de pîndă,
Drept la ei s-o şteargă-n zori.

Eu Moldova mea frumoasă,
Ca pe mama o iubesc,
În voroava ei aleasă
Cît oi fi, am să vorbesc.

Nu umblati cu vicleşuguri,
Învăţaţi, poeţi, slujbaşi,
Ţara, mama şi pămîntul
Schimbă numai oameni laşi.

Eu Moldova mea iubită,
Limba, care o vorbesc,
Le am drept icoană sfîntă
Pe pămîntul strămoşesc.

Cîtă viaţă este-n mine,
Cît mi-e dat să mai trăiesc,
Eu, Moldovă, ţin la tine,
La popor moldovenesc.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.