Să oprim coaliţia monstruoasă a oligarhilor şi unioniştilor!

Participanţii la Marşul „Pentru Moldova” din cele cinci raioane au aprobat următoarea REZOLUȚIE:

Noi, participanţii la Marşul pentru statalitatea moldovenească, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu pericolul pierderii independenţei Republicii Moldova.

Acum 7 ani în urmă, puterea din Moldova a fost acaparată de o grupare criminal-oligarhică, liderii căreia, încă în timpul puciului din 7 aprilie, 2009, nu-şi tăinuiau intenţiile – lichidarea statalităţii moldoveneşti. Timp de 7 ani ei au distrus cu premeditare economia Moldovei, au  nimicit sfera socială, au sărăcit poporul, promovînd ideea că o Moldovă independentă nu are viitor.  

Astăzi, cînd a eşuat proiectul de integrare europeană a Moldovei, numit de curatorii occidentali  „istorie de succes”, gruparea oligarhică de la guvernare nu vede altă posibilitate de a se menţine la putere decît propagarea ideologiei unionismului, ce presupune lichidarea definitivă a Moldovei independente. La rîndul lor, patronii occidentali ai regimului consideră proiectul unionist drept o garanţie a faptului că vectorul geopolitic al ţării nu se va schimba, chiar dacă acest lucru este dorit de majoritatea populaţiei.

Unioniştii şi oligarhii, care-i susţin, nu-şi camuflează obiectivul spre care tind şi care constă în restabilirea României Regale în graniţele anului 1918 şi transformarea Republicii Moldova în cîteva judeţe de la periferia statului vecin. Anume astfel de hărţi sînt afişate în şcoli la orele de istorie la indicaţia ministrului Educaţiei, unionistei Corina Fusu. „Unirea” presupune anularea naţiunii veridice moldoveneşti, lichidarea Autonomiei Găgăuze şi asimilarea completă a minorităţilor naţionale.

O îngrijorare specială trezeşte creşterea masivă a numărului de unionişti înrăiţi în Guvernul Moldovei şi alte instituţii oficiale, în Academia de Ştiinţe, instanţele de judecată, organele de forţă, mass-media. Coaliţia monstruoasa a oligarhilor şi unioniştilor poartă un război ideologic şi informaţional, permanent, împotriva patrioţilor Moldovei independente. Pe lîngă ideologia revanşistă despre “România Mare” ei cultivă discordie interetnică şi intoleranţă faţă de un alt mod de gîndire.

O dovadă în plus a faptului că unionismul reprezintă un pericol vădit pentru Moldova îl reprezintă şi organizarea, în România, a „congresului comunităţilor locale” la care au participat circa 450 de primari din Moldova. Acest eveniment, organizat sub forma unei „înfrăţiri între localităţi”, a avut loc sub egida organizaţiilor unioniste – platforma „Acţiunea 2012” şi grupul parlamentar român „Prietenii Unirii”. Pentru realizarea obiectivului său, ideologii „Marii Uniri” folosesc orice mijloace, paravane şi oportunităţi. 

Noi, participanţii la Marşul pentru apărarea statalităţii moldoveneşti, ne pronunţăm categoric împotriva alianţei monstruoase dintre oligarhi şi unionişti de pe teritoriul Republicii Moldova.

Întreaga componenţă a Guvernului Moldovei trebuie să-şi dea demisia. În primul rînd, cerem demisia imediată a ministrului Educaţiei al RM, Corina Fusu, ministrului Apărării al RM, Anatol Şalaru, ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, şi alţi demnitari care promovează deschis ideologia unionistă, şi atragerea acestora la răspundere.  

Cerem demisia procurorului general şi directorului SIS, care nu-şi onorează obligaţiunile cu privire la apărarea Constituţiei ţării şi manifestă atitudine indulgentă faţă de acţiunile unioniştilor pe teritoriul Moldovei.

Cerem de la deputaţii Parlamentului interzicerea, la nivel legislativ, a activităţii oricăror forţe politice şi mişcări obşteşti, care contestă suveranitatea, independenţa şi neutralitatea Republicii Moldova.

Cerem destituirea din funcţie a tuturor celor 450 de primari, participanţi la „conferinţa comunităţilor locale” de la Bucureşti, care au încălcat astfel Constituţia şi legile Republicii Moldova.

Facem apel către comunitatea internaţională să se expună deschis împotriva regimului unionist-oligarhic din Moldova, precum şi fată de  declaraţiile iresponsabile ale oficialilor din statul vecin de susţinere a planurilor unioniştilor.

În acest moment crucial al istoriei, îi chemăm pe toţi cetăţenii – patrioţi ai ţării, să nu rămînă indiferenti şi să se alăture la acţiunile paşnice, non-violente ale apărătorilor statalităţii moldoveneşti.

Noi, alături de poporul Moldovei, vom insista pe organizarea  alegerilor parlamentare anticipate, care trebuie să se desfăşoare concomitent cu alegerile prezidenţiale din 30 octombrie, 2016.

Suntem convinşi că, în cadrul alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie poporul Republicii Moldova va susţine candidatul care se va pronunţa categoric împotriva alianţei unionist-oligarhice, şi pentru apărarea statalităţii Republicii Moldova.  

Aprobat la date de 16 aprilie, 2016, la mitingul în apărarea statalităţii moldoveneşti.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.