Care este scopul vizitei misiunii FMI în Moldova: mit şi realitate

Luni, în Moldova, a sosit cu o vizită misiunea FMI. Sosirea acesteia era aşteptată cu nerăbdare şi de Guvern, şi de guvernarea pro-europeană. Şi aşteptarea nu era doar formală, dar despre aceasta vom vorbi mai jos.

În societate au izbucnit din nou discuţii referitor la scopul şi rezultatul final al vizitei. Şi iarăşi discuţiile nu au fost în zadar. Problema e că Guvernul autoproclamat şi întreaga guvernare actuală au nevoie urgentă de bani. Aşa e! Ce nu ar spune cei de la guvernare, totuşi situaţia este deplorabilă – bugetul nu este executat, economia este în stagnare, businessul se sufocă, iar poporul sărăceşte. Unica speranţă sunt sponsorii, pentru care unda verde este dată de FMI.

Şi dacă e aşa, atunci trebuie să fie cît mai curînd încheiat un nou Acord cu FMI, iar dacă nu se reuşeşte, cel puţin trebuie să se spună că va fi încheiat un Acord în viitorul apropiat. Guvernarea însăşi nu crede că acordul va fi semnat curînd, dar promovează ideia că această semnare ţine de o perspectivă apropiată!

La întrebarea mea, adresată unei persoane, care participă la aşa-numitul proces de negocieri, „Cum derulează negocierile?”, aceasta a făcut ochi mari: „care negocieri? Este doar o misiune de evaluare!”.

Realitatea rămîne a fi realitate – conducătorul misiunii, Ivanna Vladcova-Hollar, a specificat că vizita este „primul pas spre negocieri pe marginea noului program de colaborare cu FMI”. Nu este vorba despre începutul negocierilor, ci primul pas spre ele, deci, respectiv, pînă la semnarea Acordului mai e foarte mult timp – cel puţin o jumătate de an, iar pînă la obţinerea finanţării şi mai mult.

Cu toate acestea există întrebări şi acestea au caracter principial. De exemplu, are nevoie Moldova de FMI sau ne putem descurca fără el?

Deci, are Moldova nevoie de FMI?

Moldova a devenit membră a acestei organizaţii internaţionale în august, 1992. De atunci, istoria relaţiilor noastre nu a fost ideală. Au existat perioade cînd ţara s-a dezvoltat şi fără Acordul cu FMI şi acestea n-au fost cele mai nefaste perioade. Aşa a fost, de exemplu, la începutul anilor 2000, cînd în Moldova a început creşterea economică şi reducerea sărăciei. Şi, vice versa, existenţa Acordului cu această organizaţie nu a salvat ţara de şocurile provocate de crizele din 1998 sau din anii 2008-2009.

Astfel, problema nu e în Acordul cu FMI, ci în politicile promovate de Guvern. La mijlocul deceniului trecut, cînd însuşi Guvernul promova o politică orientată spre stimularea creşterii economice, spre menţinerea stabilităţii macroeconomice şi reducerea nivelului de sărăcie, existenţa unui astfel de Acord cu Fondul a simplificat misiunea noastră de modernizare a ţării.

Îmi aduc aminte şi de vizita misiunii FMI din luna mai 2008, cînd criza financiară mondială lua amploare, experţii Fondului ne-au recomandăt „amputarea membrelor şi nu tratarea lor eficientă”. Bineînţeles, guvernarea din acea perioadă nu a acceptat astfel de recomandări şi istoria a confirmat corectitudinea opţiunii noastre – comparativ cu alte ţări din regiune, noi ne-am confruntat cu pierderi mai mici.

Bineînţeles, acest lucru nu înseamnă că ţara noastră categoric nu are nevoie de Acordul cu FMI, dar în primul rind, poziţia noastră principială prevede că, la dezbaterea proiectului acestui Acord, guvernarea ar trebui să-şi organizeze acţiunile în favoarea intereselor fundamentale ale ţării şi să urmărească scopurile pe termen lung ale statului, dar să nu caute avantaje de moment.

Şi al doilea moment. Este necesar să se ea în consideraţie tot complexul de probleme – necesităţile businessului, situaţia din sfera socială, situaţia demografică etc., şi nu doar de confortul celor de la guvernare. Cînd vorbesc despre confortul celor de la guvernare, mă refer nu doar la condiţiile confortabile de trai ale reprezentanţilor guvernării, ci şi la nedorinţa de a soluţiona problemele cu care se confruntă ţara.

Ştim cu toţi cît de grave sînt aceste probleme. Iar conducerea ţării, în loc să rezolve eficient problemele din economie, să stimuleze businessului ş.a.m.d., lucru deloc simplu, încearcă pur şi simplu să-şi prelungească aflarea la putere şi pentru aceasta acumulează datorii – interne şi externe.

Proiectul bugetului pentru anul 2016 prevede o majorare fără precedent a datoriei externe – cu 68%. Datoria internă a statului se preconizează să fie majorată de 3 ori – de la 7,2 pînă la 21 mlrd. lei, iar cea externă – cu 20% (de la 1,3 pînă la 1,6 mlrd. USD).

O astfel de majorare a datoriei publice va creşte datoria totală a Republicii Moldova pînă la proporţii alarmante – peste 42% din PIB. Totodată, în practica mondială se consideră că un nivel al datoriei de peste 25% din PIB indică riscuri majore pentru securitatea economică a statului. Vă reamintesc, că nivelul datoriei publice, în Moldova, în perioada a.a. 1999-2008, s-a redus de la 78% pînă la 18,5% din PIB.

Guvernarea îşi dă bine seama că politicile pe care le promovează nu sunt capabile să rezolve problemele acute cu care se confruntă Moldova, şi să aducă ţara pe cala dezvoltării durabile. Unica soluţie pentru guvernare reprezintă resursele externe.

Proiectului bugetului de stat pentru anul 2016, prevede ponderea acestor resurse peste 25% din total buget. În acelaşi timp, o pondere de aproximativ 65% din finanţarea externă o constituie creditele, pentru care se v-or achita dobînzi şi ele urmează a fi rambursate. Sînt nişte cifre record chiar şi pentru guvernarea pro-europeană, cea faţă de care „partenerii de dezvoltare” mereu au fost generoşi. În anul 2012, volumul resurselor externe, care au fost încasate de bugetul de stat, a fost 3,3 mlrd. lei, în anul 2013 –3,2 mlrd., în anul 2014 –6,1 mlrd., în 2015 –4,3 mlrd., iar pentru anul 2016 este planificată suma de 10,2 mlrd. lei.

Este un „airbag” important, DAR… nu pentru ţară, ci pentru guvernare, pentru ca aceasta să se simtă confortabil, fără a-şi face griji, de facto, pentru dezvoltarea ţării şi bunăstarea poporului.

Pentru ţară ar fi benefică dezvoltarea economiei, şi nu împovărarea cu datorii enorme. Conform rezultatelor anului 2015, datoria externă a ţării practic s-a egalat cu volumul PIB-ului (98%). Menţionez că în perioada 2000-2008, acest indicator s-a redus de la 134% pînă la 67% din PIB. Ce ne aşteaptă în acest an? Te cuprinde groaza cînd îţi imaginezi. În viitorul apropiat, Moldova ar putea să repete experienţa Greciei şi a altor ţări, care încearcă să-şi menţină echilibrul în pragul falimentului.

Însă, Grecia a fost salvată. Ce-i drept, nu ştiu dacă e pentru mult timp, dar, acum vreo doi ani în urmă, ţara a fost salvată. Care sînt perspectivele noastre nu se ştie.

Poate sau nu Moldova să se dezvolte fără implicarea FMI? După cum am menţionat deja, în istoria noastră au existat perioade cînd ţara s-a dezvoltat şi fără suportul FMI. Dar în acea perioadă la conducerea ţării erau persoane responsabile, asta în primul rînd. În al doilea rînd, este nevoie de un program complex de dezvoltare a ţării, dacă doriţi – un Program anti-criză de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Moldovei. La momentul actual nu avem nici una, nici alta!

De aceea, aşa-zisa guvernare pro-europeană tinde să obţină cu orice preţ Acordul cu FMI. Fără fonduri externe ea nu are şanse de a supravieţui!

Totuşi, cît ai spune „miere”, mai dulce în gură nu ţi se face. Pe hîrtie poţi desena nu 10 mlrd. lei proveniţi din exterior, ci 20 sau 30 mlrd., dar vor exista aceşti bani în realitate? E o întrebare dificilă.

În bugetul pentru anul trecut, au fost palnificaţi 6,3 mlrd. lei din finanţări externe, dar de facto au fost încasate doar 4,3 mlrd. lei. Acestă diferenţă de 2 mlrd au constiuit un deficit bugetar foarte grav, din cauza guvernării incompetente, iar în rezultat fiind zguduită o ţară întreagă.

Astfel, banii din exterior desenaţi pentru buget nu au nici o semnificaţie. Guvernarea nu are motive pentru a aştepta confort. Totuşi, Dumnezeu cu ea, cu această guvernare, trebuie să ne gîndim viitorul ţării şi la oamenii, pe care guvernarea i-a adus pînă la o situaţie dezastruoasă. Totuşi, chiar dacă guvernarea va reuşi să „convingă” FMI-ul, situaţia nu se va ameliora.

Avem nevoie de altceva!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.