Am avut o întrevedere cu delegaţia Clubului Internaţional Bizantin

Aceasta este o organizaţie obștească internaţională nouă care are drept scop studierea ţărilor influenţate de cultura bizantină, consolidarea lumii ortodoxe, eliminarea barierelor dintre ţările ortodoxe, lupta pentru valorile creştine tradiţionale.

Astăzi, Clubul Internaţional Bizantin a desfăşurat o conferinţă ştiinţifică şi a inaugurat o reprezentanţă în Republica Moldova. Am sprijinit şi voi sprijini iniţiativele obşteşti care vin să promoveze unitatea lumii ortodoxe şi lupta pentru valorile tradiţionale.

Doresc mult succes Clubului Internaţional Bizantin şi reprezentanţei sale în Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.