Problema depopulării Republicii Moldova am discutat-o în cadrul unei întrevederi

Problema depopulării Republicii Moldova am discutat-o în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizației Internaționale pentru Migrație, Oficiului Băncii Mondiale în Moldova, Organizației Mondiale a Sănătății, Organizației Internaționale a Muncii, Agenției Națiunilor Unite pentru drepturile și sănătatea reproductivă.

Am menționat că depopularea, dar și alte multiple probleme de natură demografică sunt printre cele mai grave cu care se confruntă la momentul de față Republica Moldova. Peste 40% din populația activă a țării este plecată peste hotare. Cele mai multe persoane care au părăsit țara fac parte din grupul de vîrstă 25-29 de ani. Motivele plecării sunt diverse. În anii de independență Republica Moldova a pierdut practic 1 mln. din populația țării.

În acest context am anunțat că planificăm organizarea în luna martie curent, sub egida Președintelui țării, a unui eveniment de amploare axat pe subiectele menționate.

Am solicitat suportul structurilor internaționale în vederea organizării și desfășurării acestui eveniment, cu atragerea experților naționali și internaționali, factorilor de opinie din țară și de peste hotare, atît pentru a sensibiliza societatea moldovenească, precum și pentru a discuta și identifica de comun soluții de depășire a situației create.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.