Mesaj de salut, rostit în cadrul Forumului Internaţional „Uniunea Economică Euroasiatică – Republica Moldova”

Bună ziua, stimaţi participanţi ai Forumului Internaţional „Uniunea Economică Euroasiatică – Republica Moldova”!

Mai întîi de toate, ţin să-l salut pe înaltul nostru oaspete – Preşedintele Colegiului Comisiei Economice Euroasiatice, dl Tigran Surenovici Sarkisyan, şi să-i mulţumesc domniei sale şi tuturor oaspeţilor Forumului pentru că au sosit la Chişinău în vederea împărtăşirii experienţei sale în domeniul edificării şi dezvoltării Uniunii Economice Euroasiatice.
Prieteni!

Am urmărit şi urmărim foarte atent procesele de integrare economică, care se desfăşoară în spaţiul euroasiatic. Interesul nostru pentru aceste procese nu este un simplu interes al unui observator neimplicat. Noi tindem să fim nu doar „la curent” cu evenimentele care au loc în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, ci şi să avem o cooperare mai activă cu ţările-membre ale Uniunii.

În Acordul cu privire la Uniunea Economică Euroasiatică, intrat în vigoare la 1 ianuarie, 2015, este o astfel de noţiune precum „partea terţă”. Această noţiune determină statutul statelor care nu sînt membre ale Uniunii. Din aspect juridic, Republica Moldova este pentru Uniunea Economică Euroasiatică o parte terţă. Dar dacă ar fi să deviem de la determinarea pur juridică, Moldova nu este nici pe departe o „terţă” pentru statele care au devenit membre ale Uniunii Economice Euroasiatice. Pe noi ne leagă o istorie durabilă şi profundă în domeniul relaţiilor economice, politice, culturale şi pur omeneşti.

Republica Moldova a ajuns să se afle în afara hotarelor formaţiunii integraţioniste euroasiatice. Față de acest subiect pot exista diverse opinii. Dar, ea nu poate şi nu trebuie să renunţe la colaborare cu Uniunea Economică Euroasiatică, care a fost creată şi care este dezvoltată de partenerii noştri tradiţionali din Est – Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia şi Kîrgîzstan.
Forumul Internațional de astăzi este un eveniment de o semnificaţie practică deosebită din aspectul stabilirii unor relaţii oficiale de cooperare între Republica Moldova şi Comisia Economică Euroasiatică – cel mai important organism al Uniunii Economice Euroasiatice.

În cîteva minute va fi semnat „Memorandumul de cooperare dintre Comisia Economică Euroasiatică şi Republica Moldova”. Semnarea Memorandumului reprezintă primul pas spre stabilirea unui dialog menit să contribuie la dezvoltarea unei colaborări economice reciproc avantajoase în mai multe domenii de activitate. Este vorba despre politica în domeniul comerţului, industriei, tehnologiilor informaţionale, economiei digitale, complexului agroindustrial, transportului, energeticii, pieţelor financiare, dezvoltării antreprenoriatului şi multe altele.

Ţin să menţionez că semnarea Memorandumului de cooperare dintre Comisia Economică Euroasiatică şi Republica Moldova nu intră în contradicţie cu acordurile internaţionale semnate anterior. Mai mult ca atît, consider că semnarea Memorandumului şi realizarea dispoziţiilor acestuia va contribui la asigurarea unui echilibru în relaţiile economice dintre Republica Moldova şi partenerii săi din Vest şi din Est.

Vreau să le mulţumesc o dată în plus oaspeţilor şi tuturor participanţilor Forumului Internaţional pentru interesul manifestat faţă de acest eveniment important şi să le doresc tuturor mult succes!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.