Protestul ortodox împotriva sistemului oligarhic

Luarea de cuvînt a liderului PSRM, Igor Dodon, în cadrul Conferinţei Internaţionale „Civilizaţia ortodoxă şi lumea modernă în noile realităţi geopolitice”

Stimaţi participanţi ai conferinţei!

În cadrul conferinţei noastre anterioare, care a avut loc la 23 iunie, 2014, participanţii au înaintat 6 puncte ale programului de renaştere spirituală a Moldovei, care au fost incluse în programul Partidului Socialiştilor pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, anul trecut.

Noi am propus ajustarea preambulului Constituţiei printr-o menţiune ce ar declara Ortodoxia drept fundament al tradiţiei naţionale şi culturale a poporului moldovenesc. Noi ne-am expus pentru anularea integrală a Legii privind egalitatea de şanse. Noi am înaintat proiectul de lege privind interzicerea propagandei homosexualismului şi a altor perversiuni sexuale în rîndul minorilor, inclusiv gay-paradele şi orele de “educaţie sexuală” în şcoli. Noi am cerut interzicerea activităţii, pe teritoriul Moldovei, a tuturor sectelor totalitare şi destructive, care distrug personalitatea umană. În final, am propus introducerea în toate şcolile republicii a lecţiilor de educaţie creştină.

Toate cerinţele şi propunerile noastre au fost ignorate de coaliţia de guvernămînt, care a reuşit să se menţină la putere în ţară datorită fraudelor electorale de proporţii. Existenţa celor din urmă a fost déjà recunoscută de membrul Comisiei Electorale Centrale, Ştefan Urîtu, adept al unor poziţii politice opuse nouă. 

Mai mult ca atît – în ultimul an, numărul de manifestări anticreştineşti, în Europa, şi în lume, a crescut simţitor. Potrivit deputatului Parlamentului European din partea Franţei, Aymeric Chauprade, practic toate statele UE, cu excepţia Ungariei, sînt nişte state anti-creştine şi, de fapt, urmăresc nimicirea valorilor creştine pe continentul european.

În Ucraina vecină, are loc ocuparea şi distrugerea locaşurilor sfinte ortodoxe, iar autorităţile efectuează presiuni asupra Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice. În Siria, creştinii sînt supuşi genocidului nu doar din partea ISIS, ci şi din partea rebelilor din aşa-numita „opoziţie moderată”, sprijinită de Occident.

Totuşi, cea mai mare indignare a provocat-o declarația fostului ministru de externe al Suediei, Karl Bildt, unul din autorii proiectului „Parteneriatului Estic”. Potrivit lui, pentru Europa, Ortodoxia este mai periculoasă decît fundamentalismul islamic şi reprezintă principalul pericol pentru civilizaţia occidentală. Aceste cuvinte ale lui Bildt nu sînt un simplu „lapsus freudian” şi nu este părerea unei persoane private. Este o declaraţie de program a ideologilor proiectului occidental, care impun propriul sistem de valori celorlalte state ale lumii.

Care sîtn motivele unei astfel de ostilităţi din partea Occidentului faţă de valorile creștine? Acest lucru se explică prin faptul că creştinismul se află  într-o contradicţie fundamentală cu sistemul de valori, propovăduit de oligarhia financiară mondială. Savantul contemporan rus, Serghei Stroev, a definit acest sistem drept capitalocraţie. Scopul oligarhiei, care tinde să ţină sub control întreg sistemul de viaţă socială, constă în reformatarea întreagii orînduiri a societăţii tradiţionale, afirmînd drept universale valorile şi modelele de relaţii de piaţă.

După cum susţine Serghei Stroev, capitalocraţia, care are drept scop primordial menţinerea şi extinderea controlului, va depune toate eforturile pentru a impune omenirii propria variantă a sistemului de valori, adică să includă absolut toate categoriile universului material şi spiritual în sfera de relaţii de piaţă, iar lucrurile care se opun în mod principial unei astfel de incluziuni, să fie nimicite ca fiind şi restricţie şi un obstacol pentru caracterul universal al propriului control. În această perspectivă, din fragedă copilărie, omului îi este implantată o atitudine impersonal-utilitară de piaţă faţă de lume, obiecte, cunoştinţe, sistemul tradiţional şi religie.

În conformitate cu acest sistem de valori, cel care renunţă la o tranzacţie de piaţă avantajoasă din motiv de „ataşament sentimental” pentru anumite lucruri, din cauza  unor „prejudecăţi”  religioase sau de altă natură, este un individ „nepractic”, un „retrograd”, „looser”, „ratat” etc.  Este profitabil pentru capitalocraţie să-i insufle omului un atare mod de viaţă, care îl face controlabil şi dirijabil la maximum.

Anume din acest considerent, capitalocraţia  internaţională încearcă să distrugă religia în calitate de bază ideologică a valorilor, abordărilor şi principiilor spirituale necomerciale. Anume de aceea are loc o distrugere consecventă a familiei în calitate de institut social, care împiedică unirea societăţii, care asigură relaţia dintre generaţii, care creează focare de raporturi umane necontrolabile pentru mecanismele de piaţă şi limitează formarea generaţiei în creştere într-o direcţie dorită de capitalocraţie.

Scopul arhitecţilor Noii ordini mondiale prevede desacralizarea lumii şi societăţii, lichidarea totală a categoriei de Sfinţenie şi a capacităţii omului de a aborda anumite lucruri sau noţiuni drept Sfinte. Are loc distrugerea oricăror norme, tradiţii şi canoane religioase, capabile să consolideze societatea. Orice idealuri sociale, spirituale, religioase sînt supuse relativizării în scopul educării pasivităţii sociale, indiferenţei faţă de problemele binelui şi răului, adevărului şi minciunii,  dreptăţii şi nedreptăţii.

Anume din acest punct de vedere, Occidentul ne impune corectitudinea politică – o formulă specifică de centură a sensurilor, ce depăşesc cadrul culturii de consum. Omul este restricţionat nu doar să se expună, ci chiar să aprecieze careva fenomene şi acţiuni ale altor oameni din aspectul normelor morale şi spirituale. Anume în acest scop are loc promovarea insistentă a atitudinii „tolerante” faţă de minorităţile sexuale şi perversiunile sexuale.

În anul 2009, cu aportul Occidentului, în Moldova, puterea în ţară a trecut în mîinile fundamentaliştilor liberali, pentru care actualul sistem de valori occidental reprezintă adevărul în ultima instanţă. Ideologia liberalismului se manifestă din start drept un program consecvent de eliberare a individului de toate structurile, relaţiile, identităţile sociale.

Liberal-fundamentaliştii de la guvernare distrug şi descompun intenţionat şi pretutindeni statul naţional ca institut, anulează suveranitatea naţională şi o substituie printr-un sistem de administrare mondială de reţea, bazat pe puterea structurilor politice supranaţionale, băncilor mondiale şi corporaţiilor transnaţionale. Anume acest scop este servit de procesul de integrare europeană prin adsorbţia statelor naţionale suverane.

De aceea, astăzi, noi, patrioţii Statului Moldovenesc, adepţii valorilor ortodoxe tradiţionale, care, timp de secole, au cimentat poporul moldovenesc, declarăm: nu este suficientă doar înlocuirea guvernării şi chiar schimbarea sistemului de guvernare (cu toate că aceştia sînt nişte paşi necesari pentru recuperarea naţională). Este nevoie de schimbarea sistemului social-economic şi eliberarea ţării din sistemul oligarhic transnaţional. Noi avem nevoie de un sistem social, bazat pe echitate socială şi respect faţă de orînduirea socială tradiţională. Aici ne putem sprijini doar pe experienţa noastră naţională şi autoritatea Bisericii Ortodoxe – institutul social de primă importanţă, care continuă să-şi păstreze cea mai mare autoritate în societate.

Biserica Ortodoxă, prin documentul său de importanţă majoră – „Bazele concepţiei sociale”, la capitolul „Munca şi roadele ei”, susţine următoarele: „Continuînd pe pămînt slujirea lui Hristos care S-a identificat pe Sine cu cei aflaţi în nevoi, Biserica iese întotdeauna în apărarea celor fără glas şi fără putere. De aceea, ea cheamă societatea la împărţirea echitabilă a produselor muncii, prin care bogatul îl susţine pe sărac, cel sănătos pe cel bolnav, cel apt de muncă pe cel în vîrstă. Bunăstarea spirituală şi supravieţuirea societăţii sînt cu putinţă numai în cazul în care asigurarea vieţii, sănătăţii şi a unei bunăstări pentru toţi cetăţenii e considerată o prioritate incontestabilă în distribuirea mijloacelor materiale”. O atare abordare este absolut incompatibilă cu sistemul oligarhic existent, care acţionează după principiul “junglelor sociale”.    

Cum poate fi demontat actualul sistem oligarhic? Pentru noi este absolut evident că nu poţi obţine victorie stînd pe divan sau manifestînd smerenie falsă. Facem o nouă trimitere la Bazele concepţiei sociale ale Bisericii Ortodoxe, compartimentul „Biserica şi Statul”: „Dacă puterea îi obligă pe credincioşii ortodocşi la apostazie faţă de Hristos şi Biserica Lui şi la păcate şi fapte vătămătoare sufletului, Biserica trebuie să refuze să se supună Statului. Urmînd glasului conştiinţei sale, creştinul poate să nu împlinească poruncile Statului care-l împing la un păcat grav”. Acest document declară  dreptul creştinului la nesupunere civilă paşnică.

Începînd cu 27 septembrie, 2015, Partidul Socialiştilor a declarat desfășurarea unei acţiuni de protest permanente împotriva autorităţilor Moldovei pînă la demiterea completă a guvernării şi declararea de alegeri parlamentare anticipate. Noi protestăm  împotriva politicii guvernării în toate domeniile vieţii, inclusiv în sfera spirituală. Sîntem conştienţi de incapacitatea şi de nedorinţa autorităţilor de a ne realiza iniţiativele în sfera relansării spirituale a societăţii. Sfidarea valorilor noastre spirituale va continua atîta timp cît acest regim nu va fi spulberat în rezultatul alegerilor parlamentare anticipate. Imediat după victoria noastră noi vom realiza toate cele 6 puncte incluse în programul nostru. Şi primul lucru pe care-l vom face va fi anularea legii criminale privind egalitatea de şanse şi adoptarea unei legi care ar prevedea interzicerea propagandei homosexualismului în rîndul minorilor. 

Sîntem conştienţi de faptul că realizarea obiectivelor pe care ni le-am desemnat este posibilă doar cu un sprijin plenar din partea societăţii. Ceva mai devreme, în anii, cînd Rusia suferea la fel sub conducerea a cîţiva oligarhi, la iniţiativa actualului Preasfinţit Patriarh Kiril, a fost instituit Soborul Popular Mondial Rus, care a devenit o platformă pentru formarea unei noi ideologii de relansare naţional-spirituală a Rusiei. Urmînd acest exemplu, noi iniţiem crearea Soborului Popular din Moldova, la care ar putea participa preoţi, savanţi, medici, pedagogi, jurnalişti, militari, ingineri, antreprenori, fermieri din toate colţurile Moldovei, inclusiv Transnistria.

Duşmanul nostru este puternic şi viclean. El dispune de posibilităţi financiare enorme, aparat represiv şi mass-media. Totuşi, de partea noastră este Dumnezeu, Sfînta Scriptură şi adevărul istoric.

Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.