Poporul nostru a trecut prin multe vitregii și nedreptăți de-a lungul istoriei, în diferite epoci și sub diferite regimuri

Am avut o soartă marcată de multe suferințe.

Deportările în masă constituie una dintre aceste pagini negre ale istoriei, cînd o parte însemnată din populație a fost dezrădăcinată și supusă persecuțiilor.

Acele evenimente nu trebuie date uitării și trebuie condamnate.

Represaliile au fost condamnate la cel de-al XX-lea Congres al PCUS, din 25 februarie 1956. Ele au fost intens analizate și supuse oprobriului public în anii ’90, și în Rusia, și în fostele republici sovietice.

Ele rămîn în memoria colectivă a tuturor popoarelor care au pătimit, dar mai ales în memoria familiilor care au trecut prin acele experiențe.

Este regretabil că astăzi unele partide și unii lideri discreditați încearcă să se trezească din leșinul politic făcînd speculație pe seama acelor evenimente istorice triste. Ei încearcă să scoată profit politic din durerea oamenilor. Așa ceva este mizerabil și inacceptabil.

Transmit condoleanțele mele tuturor celor care au pătimit din cauza represaliilor.

Iar pe politicieni în îndemn să învețe din lecțiile istoriei și să nu încerce să aducă trecutul în viitor, pentru interese de partid.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.