Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

În general care este atitudinea dumneavoastră faţă de interviuri? Interviuri daţi din plăcere sau mai mult din respect şi obligaţie faţă de presă, societate?

În general care este atitudinea dumneavoastră faţă de interviuri? Interviuri daţi din plăcere sau mai mult din respect şi obligaţie faţă de presă, societate?

Pentru că sunt o persoană publică, înţeleg interesul presei faţă de opiniile şi acţiunile mele, înţeleg misiunea voastră ca jurnalişti, de a informa publicul. Corespunzător, acord interviuri în primul rând pentru a răspunde solicitărilor jurnaliştilor. Dar totodată nu aş putea spune că o fac din obligaţie doar. Există şi o satisfacţie lăuntrică de la faptul că prin intermediul mass-media îmi pot exprima ideile şi viziunile mele, le pot face cunoscute unui număr larg de cetăţeni. Eu cred că între presă şi politicieni există o simbioză, o relaţie mutuală, de la care fiecare are de câştigat. Dar are de câştigat şi cetăţeanul, fiindcă se poate informa din prima sursă.

igoridodon011010_2m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

Cînd presa din Moldova va ocupa a 4 putere în stat, ce măsuri ar trebui întreprinse?

Dar ce vă face să credeţi că în Moldova presa nu e o putere? Dacă ne raportăm la sondajele de opinie, vedem că cetăţenii au o mai mare încredere în instituţiile mass-media decât în instituţiile statului. Asta e deja un rezultat solid, nu? Asta înseamnă că puterea de influenţă a presei e mai mare decât puterea de influenţă a multor demnitari şi politicieni. O confirmă şi exemplele din realitatea noastră politică. Eu îmi amintesc cum, după 5 septembrie, unii lideri ai Alianţei de guvernare dădeau vina pe presă pentru faptul că referendumul nu a avut loc, sugerând în unele cazuri că anumite instituţii media ar fi avut puterea să convingă cetăţenii să boicoteze acel plebiscit. Despre ce vorbeşte acest lucru? Despre faptul că aceşti politicieni, care deţin puterea legislativă şi puterea executivă, se percep pe sine mai puţin influenţi decât presa. Deci, eu cred că la nivel de societate există o percepţie despre presă ca despre o putere a patra, cel puţin ca despre o putere în devenire.

Cum credeţi funcţionarii de stat putea si ar trebui să meargă la petreceri mondene, sau asta ar dauna la imaginea lor?

igoridodon011010_5m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagăPoliticianul, funcţionarul, orice persoană publică nu trebuie să fie rupt de popor, ci, din contră, trebuie să fie cât mai aproape de activităţile practicate de cetăţeni, chiar dacă e vorba de petreceri mondene. Politicianul trebuie să cunoască toate laturile existenţei societăţii, trebuie să simtă cu ce respiră şi ce gândesc oamenii. Dar să o facă modest, fără a-şi afişa cu pretenţii prezenţa. Cu regret însă, constatăm că unii politicieni sunt într-atât de preocupaţi de cultivarea propriei imagini, încât ei transformă în “show” sau “eveniment” orice pas pe care îl fac. Unii chiar reuşesc să transforme în “eveniment” paşii pe care îi fac de la poarta casei până la uşa guvernului. Asta deja se numeşte populism de speţă ieftină, şi nu-i stă deloc bine aşa ceva unui demnitar care se vrea serios.

Aveţi o trăsătură de caracter, care în acelaşi timp e si calitate si defect?

O spun fără să stau mult pe gânduri, pentru că o cunosc de mult timp – încrederea prea mare pe care o am în oameni. Nu pot să zic că e un viciu, e mai curând o virtute. Dar totodată e şi un minus, mai ales în politică, unde prieteniile sunt adeseori nu lipsite de interese ascunse, iar zâmbetele sunt afişate mai curând pentru a induce în eroare decât pentru a arăta atitudinea sinceră. Dar sper totuşi ca această calitate-defect a mea, încrederea în oameni, să nu-mi facă mari deservicii în cariera mea politică.

Cu ce animal vi se asociază politica?

Dacă e să accept provocarea dumneavoastră şi să fac această comparaţie, politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă. Găseşti aici şi cai muncitori, şi maimuţe care-şi fac de cap, şi cămile scuipătoare, şi rinoceri cu obrazul gros, şi girafe înalte la nasul cărora nu ajungi, şi vulturi mândri, şi struţi care bagă capul în nisip şi nu le pasă de nimic. Politica e bântuită de tot felul de jivine, de aceea, cetăţeanul trebuie să fie foarte atent pe cine alege, pentru a nu transforma parlamentul şi guvernarea într-o junglă, mai ales odată cu crearea unor alianţe.

Oamenii de rînd se revoltă ca statul nu face îndeajuns pentru ei, ce ar trebui oamenii să facă pentru stat?

igoridodon011010_3m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

Oamenii sunt statul; aceasta e principala constatare la care trebuie să ajungă cetăţenii. Demult nu mai trăim în vremurile când statul era reprezentat de un monarh sau de un partid, care decidea totul, asigura, proteja, dirija. Astăzi, cetăţeanul, trebuie să recunoaştem, e într-o măsură considerabilă pe cont propriu – acestea sunt consecinţele noului mod de viaţă, capitalist, la care am trecut acum douăzeci de ani. Acest mod de viaţă are şi avantaje, dar şi dezavantaje şi am avea nevoie de o discuţie separată pentru a analiza ce e bine şi cum e bine să facem pentru a ne organiza mai eficient viaţa noastră în comun în noile condiţii.

Atât pot să vă spun doar că, dacă dorim să trăim conform standardelor europene, atunci şi cetăţenii ar trebui să se comporte după standarde europene: să respecte legile, să protejeze bunurile obşteşti, să îngrijească de terenurile adiacente, să nu încalce ordinea publică, să fie bine informaţi, pentru a nu fi manipulaţi de diferiţi demagogi profesionişti şi aventurieri politici. Într-un stat democratic, cetăţeanul are la fel de multe obligaţiuni cât şi drepturi. Oare e respectată această paritate în viaţa de toate zilele?

Ce tipuri de oameni va plac, veseli, calculaţi, reţinuţi sau dimpotrivă mai emotivi? Aţi putea să caracterizaţi oamenii cu care vă împăcaţi cel mai bine?

Îmi plac oamenii veseli, deschişi la suflet, care sunt buni profesionişti în domeniile lor, au un scop în viaţă, dar nu sunt dogmatizaţi, sunt dornici să cunoască, să comunice, să experimenteze. Am observat că, de obicei, cu asemenea gen de oameni şi comunic mai des.

igoridodon011010_1m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă igoridodon011010_4m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

În viaţă trebuie să ai şi un pic de noroc, cît de mult noroc aţi avut dumneavoastră sau poate norocul a fost în oamenii de alături?

Eu sunt economist şi cred în lucrurile exacte, nu în cele abstracte. Norocul în formula care aţi propus-o este, în viziunea mea, ceva abstract, este un fel de hazard al sorţii, ca la loterie. Or, dacă analizăm viaţa şi soarta diferiţilor oameni de succes, politicieni, savanţi, sportivi, scriitori, vedem că munca, voinţa şi disciplina au contribuit cel mai mult la ascensiunea lor. Am putea chiar spune că norocul deseori le-a fost defavorabil, i-a sfidat, dar ei s-au ambiţionat să meargă înainte şi şi-au plămădit viaţa aşa cum au vrut. Deci, ca să concluzionez, munca, disciplina, voinţa sunt componentele succesului; ele sunt lucruri măsurabile, exacte, nu abstracte. Pe ele mă bazez, pe ele mizez şi în ele cred. Dacă mă consideră cineva norocos, să ştie că lor, acestor trăsături, le aparţine meritul realizărilor mele.

Gemma Sîrbu

All Moldova

———————————————————————–

Игорь Додон: Политика – не одно животное, это целый зоопарк

Каково Ваше отношение к интервью вообще? Даете их с удовольствием или больше из уважения и обязательств перед прессой, обществом?

Будучи публичным человеком, понимаю интерес со стороны прессы к моему мнению и действиям, понимаю, что ваш долг как журналистов информировать население. Соответственно, соглашаюсь на интервью в первую очередь, чтобы ответить на просьбы журналистов. Но в то же время не могу сказать, что делаю это лишь из обязательства. Существует и некое внутреннее удовольствие от факта, что посредством масс-медиа могу выразить свои идеи и взгляды, могу сделать их известными большому числу граждан. Я думаю, что между прессой и политиками существует взаимосвязь, взаимоотношения, от которых выигрывают все. Но и гражданин остается в выигрыше, ведь он может быть информирован из первых источников.

igoridodon011010_2m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

Когда пресса станет действительной четвертой властью в государстве, какие меры должны быть приняты?

А что заставляет думать, что в Молдове пресса не является властью? Если обратиться к опросам общественного мнения, можно увидеть, что население больше доверяет масс-медиа, нежели государственным учреждениям. Это уже стабильный результат, нет? Это означает, что сила влияния средств массовой информации гораздо выше силы влияния многих чиновников и политиков. Подтверждают этот факт и примеры нашей политической реальности. Я вспоминаю, как после 5-го сентября некоторые лидеры правящего Альянса обвиняли прессу в том, что референдум не состоялся, давая в некоторых случаях понять, что это некие средства массовой информации могли оказать влияние и убедить граждан бойкотировать этот референдум. О чем это говорит? О том, что эти политики, обладающие законодательной и исполнительной властью, находят себя менее влиятельными, чем масс-медиа. Поэтому, я думаю, на уровне общества существует представление о прессе как о четвертой власти, по меньшей мере как о многообещающей власти.

Как Вы думаете, могут и должны ли правительственные чиновники посещать светские мероприятия, или же это наносит ущерб их имиджу?

igoridodon011010_5m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

Политик, чиновник, любая публичная личность не должны быть оторваны от народа. Наоборот, следует быть как можно ближе к осуществляемой гражданами деятельности, даже если речь идет о светских мероприятиях. Политик должен быть осведомлен обо всех сторонах общественной жизни, обязан чувствовать, чем дышат и что думают люди. Но делать это надо сдержанно, без того чтобы демонстрировать претенциозное присутствие. С сожалением также наблюдаю, что некоторые политики настолько заняты культивированием собственного образа, что каждый сделанный шаг они превращают в “шоу” или “событие”. Некоторым даже удается превратить в “событие” шаги, проделанные от ворот дома и до дверей здания правительства. Это уже называется дешевый популизм, а он совсем не годится для высокопоставленного лица, которое настроено серьезно.

Есть ли у Вас черта характера, которая одновременно является и достоинством и недостатком?

Говорю без излишних размышлений, потому что она мне известна с давних пор, – слишком большое доверие, которое у меня есть к людям. Не могу сказать, что это недостаток, скорее достоинство. Но также это и минус, особенно в политике, где в дружбе часто есть скрытые интересы, а улыбки появляются, скорее, для того чтобы ввести в заблуждение, нежели показать искреннее отношение. Но я надеюсь, тем не менее, что эта моя черта – вера в людей – как недостаток не нанесет большого вреда моей политической карьере.

igoridodon011010_1m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă igoridodon011010_4m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

Если бы потребовалось провести ассоциацию, с каким животным сравнили бы политику?

Если поддаться Вашей провокации и провести это сравнение, то политика – не одно животное, это целый зоопарк. Найдете здесь и лошадей – работяг, и обезьян, которым лишь бы подурачиться, и плюющихся верблюдов, и толстокожих носорогов, и высоких жирафов, до чьих носов не достать, и гордых орлов, и страусов, которые прячут голову в песок – и им ни до чего нет дела. В политике обитают все виды живности, поэтому гражданину следует быть особо внимательным к тому, кого он выбирает, дабы не превратить парламент и правительство в джунгли, особенно при создании различных альянсов.

Люди постоянно возмущаются, что государство недостаточно делает для них. А что следует людям делать для государства?

igoridodon011010_3m Politica nu e un singur animal, e o menajerie întreagă

Люди – это государство. Вот главное утверждение, которое нужно усвоить гражданам. Мы давно не живем во времена, когда страну представлял монарх или партия, которая одна решала все вопросы: обеспечивала, защищала, управляла. Мы вынуждены признать, что сегодня гражданин в большей степени полагается на себя. Это последствия нового образа жизни, капиталистического, к которому мы перешли еще 20 лет назад. Такой подход к жизни имеет и преимущества, но и недостатки. Тут необходима отдельная дискуссия, чтобы проанализировать, что хорошо и как лучше сделать, дабы более эффективно организовать нашу совместную жизнь в новых условиях.

Поэтому могу лишь сказать, что если мы хотим жить по европейским стандартам, то люди должны вести себя в соответствии с европейскими стандартами: соблюдать законы, защищать общественную собственность, заботиться о прилегающих землях, не нарушать общественного порядка, быть хорошо информированными, чтобы избежать манипуляций со стороны различных профессиональных демагогов и политических авантюристов. В демократическом государстве гражданин имеет столько же обязанностей, сколько и прав. А соблюдается ли это соотношение в нашей повседневной жизни?

Какие люди Вам нравятся – веселые, расчетливые, сдержанные или, наоборот, эмоциональные? Могли бы дать характеристику людей, с которыми лучше всего уживаетесь?

Мне нравятся люди веселые, открытые душой, которые являются профессионалами в своем деле, имеют цель в жизни, но не подвержены догмам, желающие узнавать, общаться, экспериментировать. Я заметил, что обычно с такими людьми и общаюсь чаще.

В жизни помимо всего необходимо иметь и немного удачи. Как часто Вам везло, или может удача была в окружающих Вас людях?

Я экономист и верю в конкретные, а не абстрактные вещи. Удача в том виде, как Вы ее преподнесли, в моем понимании есть нечто абстрактное – шанс, данный судьбой, как в лотерее. А если проанализировать жизнь и судьбу разных успешных людей – политиков, ученых, спортсменов, писателей – мы увидим, что их подъему способствовал труд, целеустремленность и дисциплина. Могу даже сказать, что часто удача была неблагосклонной, бросая им вызов, но они упорно шли вперед и “месили жизнь по своему желанию”. Таким образом, я считаю, что труд, дисциплина и целеустремленность являются составляющими успеха. И это измеримые вещи – точные, не абстрактные. На них я опираюсь, на них рассчитываю и в них верю. Если кто-либо считает меня везучим, пусть знает, что мои достижения основаны именно на этой особенности.

Джемма Сырбу

AllMoldova

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.