Am avut o întîlnire foarte bună cu reprezentanţii diasporei noastre

Circa 400 de persoane, printre care nu doar concetăţeni de-ai noştri din Sankt Petersburg, ci şi din sudul Rusiei şi chiar din Siberia şi din Orientul Îndepărtat. La întîlnire au fost prezenţi conducători ai diasporei moldoveneşti din 17 regiuni ale Federaţiei Ruse.

Am discutat în detalii evenimentele din ţară, precum şi acordurile asupra cărora am convenit în cadrul întrevederii cu Preşedintele Rusiei. Am abordat mai multe planuri şi iniţiative. Au fost zeci de întrebări. A fost o discuţie animată.

Voi face tot posibilul pentru deschiderea unui consulat al Moldovei în Sankt Petersburg. Aici muncesc şi trăiesc circa 200 de mii de concetăţeni de-ai noştri – mai mulți decît în Italia, unde există şi ambasadă şi cîteva consulate. Dar, chiar şi în Italia, aceste instituţii nu sînt suficiente pentru a-i deservi calitativ şi integral pe compatrioţii noştri de acolo.

A fost abordată o propunere foarte binevenită de a organiza, o dată pe an, congresul diasporei moldoveneşti din toată lumea. Vom încerca să-l organizăm. Totodată, am relatat celor prezenţi că problemele diasporei vor fi soluționate nu doar de consilierul meu pe relațiile cu diaspora, ci şi de Consiliul societății civile de pe lîngă Preşedinte.

Am discutat despre necesitatea deschiderii unui număr mai mare de secţii de votare în ţara noastră şi peste hotare, în primul rînd, pe teritoriul Federaţiei Ruse. Reieşind din numărul de cetăţeni ai RM în FR, precum şi din numărul de buletine, trebuie să fie deschise nu mai puţin de 150 de secţii.

Au fost multe întrebări de ordin particular. În delegaţia care mă însoţea, erau și cîţiva consilieri, care au luat toate întrebările adresate sub control personal. Unele propuneri din partea diasporei noastre vor fi materializate în proiecte de lege, şi anume: în sfera protecţiei sociale, a protecţiei anumitor categorii de cetăţeni, etc.

Au fost multe întrebări de ordin economic şi de cooperare cu mediul de afaceri, vizînd relaţiile comerciale, colaborarea regională. A fost o discuţie extraordinară cu compatrioţii noştri care sînt niște oameni minunaţi.

Fiecare întîlnire de acest fel mă convinge o dată în plus de necesitatea consolidării diasporei. Oamenii noştri sînt avuţia noastră, oriunde s-ar afla ei – în Moldova sau peste hotare. Vom continua dialogul şi astfel de întîlniri peste tot – şi în Est, şi în Vest.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.