Obţinerea de către Republica Moldova a Preferinţelor Comerciale Autonome

Una dintre competenţele de bază a viceministrului şi mai apoi ministrului economiei şi comerţului Igor Dodon a fost cea a îmbunătăţirii cadrului legislativ pe de o parte, dar şi în mod special, a extinderii cadrului instituţional de cooperare cu partenerii comerciali ai Republicii Moldova.

Una dintre competenţele de bază a viceministrului şi mai apoi ministrului economiei şi comerţului Igor Dodon a fost cea a îmbunătăţirii cadrului legislativ pe de o parte, dar şi în mod special, a extinderii cadrului instituţional de cooperare cu partenerii comerciali ai Republicii Moldova.

Prioritizarea sarcinilor aferente şi axarea eforturilor asupra segmentului dat al activităţilor profesionale în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, a dus la crearea unei situaţii unice din perspectivă regională. Astfel, relaţiile comerciale cu partenerii din est şi cei din vest au fost constituite drept extrem de avantajoase în raport cu vecinii noştri.

Este evident că atitudinea responsabilă faţă de gestiunea politicilor într-un anume domeniu nu este suficient de reprezentativă fără manifestarea capacităţilor de negociere cu partenerii noştri comerciali, dar şi a celor de management al tuturor componentelor sistemului relevant faţă de respectivul domeniu.
Toate aceste caracteristici şi-au lăsat puternica amprentă asupra dinamicii cadrului de cooperare comercială pe parcursul anilor 2005-2008, manifestându-se atât în relaţii cu partenerii estici ai Republicii Moldova, dar în mod special cu cei din vest, întru asigurarea atât a majorării volumului exporturilor mărfurilor autohtone, cât şi diversificarea destinaţiei respectivelor exporturi şi diminuarea vulnerabilităţii economice a ţării noastre ca şi rezultat final.

Mai mult decât elocvente în acest sens sunt referinţele la datele statistice prin prisma raportului de exporturi în statele CSI şi cele europene – în decursul a 3 ani, ponderea exporturilor în statele UE s-a majorat cu cca. 11 %, de la 40,7 în 2005, la 51,4 în 2007, acest fapt datorându-se pe de o parte situaţiei precare în contextul exporturilor vinurilor moldoveneşti în Federaţia Rusă, în acelaşi timp cu crearea oportunităţilor de export a producţiei autohtone în ţările UE.

Din perspectivă cronologică, de la obţinerea la 1 octombrie 2000 a reducerilor tarifare suplimentare (variind de la 10% până la 30% în funcţie de categoria de sensibilitate a mărfurilor), prin garantarea pentru Republica Moldova a unui regim special în cadrul Sistemului General de Preferinţe (GSP) au trecut 6 ani până la evoluţia la o următoare etapă în relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi statele UE.
În calitatea de viceministru a dlui Igor Dodon a fost adusă contribuţie relevantă întru atingerea acestui scop, activităţile aferente finalizându-se cu acordarea de Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2006, a noului sistem generalizat de preferinţe (GSP+), 7200 grupe de produse obţinând acces liber, fără aplicarea taxelor vamale pe piaţa Uniunii Europene.

Urmare obţinerii de la 1 ianuarie 2006 din partea UE a preferinţelor sistemului GSP+ a fost efectuat şi un studiu privind efectele pozitive pentru agenţii economici, fiind implementată o campanie amplă de informare a mediului de afaceri despre modul de reglementare a facilităţilor acordate de UE.
Totuşi, rezultatul obţinut nu era decât o soluţie intermediară, din motivul că mărfuri foarte relevante pentru export în statele UE, din perspectiva producătorilor autohtoni, nu se încadrau în sistemul aplicat la acea etapă. Acest fapt fiind constatat de domnul Igor Dodon încă la momentul obţinerii GSP +, a fost confirmat şi în urma discuţiilor cu exportatorii.

În acest context, întreprinderea acţiunilor relevante în vederea obţinerii unui nou instrument – Preferinţele Comerciale Autonome (ATP), care urma să (i) încurajeze considerabil schimburile comerciale bilaterale şi atragerea investitorilor din UE; (ii) conducă la reorientarea exporturilor de produse moldoveneşti către piaţa ţărilor UE, şi respectiv, diversificarea pieţelor de desfacere, precum şi (iii) să permită menţinerea relaţiilor economice existente cu România şi Bulgaria în regim preferenţial, a fost trasată drept o prioritate absolută pentru instituţia condusă.

Astfel, în vederea obţinerii ATP în relaţiile cu Uniunea Europeană, pentru produsele solicitate de către Republica Moldova a fost menţinut contact permanent cu reprezentanţii Comisiei Europene, au fost prezentate serviciilor europene note informative detaliate pe fiecare din grupele de produse sensibile la export, prezentându-se informaţii referitoare la capacitatea de producere, consumul pieţei interne, dinamica şi structura comerţului exterior. Suplimentar, în calitate de coordonator al procesului respectiv, au fost depuse eforturi continui pentru soluţionarea problemelor aferente acestui proces, aflate în competenţa altor instituţii guvernamentale.

În rezultat, începând cu 1 martie 2007, pentru Moldova a intrat în vigoare Regulamentul CE privind acordarea Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP), care prevede că exportul a circa 12000 de poziţii tarifare, se realizează fără achitarea taxelor vamale, cu câteva excepţii. Concomitent, Regulamentul respectiv prevede un grup de mărfuri la importul cărora în UE se aplică taxe vamale reduse.

Pentru o anumită grupă de mărfuri este asigurat accesul liber pe piaţa UE cu aplicarea unor contingente tarifare, cu majorarea treptată a cotelor respective până în anul 2012 (grâu, orz, porumb, zahăr alb, vinuri), produsele respective constituind la acea etapă cca. 3% din exportul total către UE. Valorificarea anuală deplină cotelor, a devenit un fenomen standard la moment, simţindu-se chiar necesitatea extinderii lor.

Astfel, urmare obţinerii preferinţelor comerciale autonome în relaţiile economice cu Uniunea Europeană, în mare măsură datorită eforturilor depuse de instituţia condusă la acea etapă de domnul Dodon, Moldova este unica ţară din spaţiul CSI care atinge un asemenea nivel de cooperare în raport cu UE.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.