Despre mine

Actual sunt deputat in Parlamentul Republicii Moldova Legistratura a XVIII.

Date personale

Data naşterii: 18 februarie 1975.

Starea civilă:

Căsătorit, trei copii.

Lucrări Ştiinţifice:

Articole ştiinţifice în revistele ştiinţifice.

 • Programe pentru disciplinele de specialitate în cadrul ULIM şi IMI.
 • Redactor al Buletinului Informativ “Bursa de Valori a Moldovei”
 • Buletinul bursier al Bursei Universale de Mărfuri “Bursa – cotări bursiere”

Experienţa pedagogică:

Academia de Studii Economice din Moldova
Catedra Bănci şi Burse de Valori

 • Lector asistent

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)
Catedra Bănci şi Burse de Valori

 • Lector superior
 • Membru al Comisiilor la examenul de licenţă

Institutul Internaţional de Management
Catedra Finanţe

 • Lector superior
 • Membru al Comisiilor la examenul de licenţă

Studiile:

Universitatea Agricolă de Stat din Moldova

 • Facultatea de Economie

Academia de Studii Economice din Moldova

 • Facultatea de Management
 • Institutul Internaţional de Management
 • Facultatea de Drept in Economie

Cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională:

Engleza / Franceza / Rusa

Experienţă de lucru:

noiembrie 2011 – prezent

 • Deputat in Parlamentul Republicii Moldova
 • Conducatorul grupului parlamentar al Socialistilor

29 iulie 2009 – octombrie 2011

 • Deputat in Parlamentul Republicii Moldova
 • Membrul Biroului Permanent al Parlamentului
 • Membrul Comisiei parlamentare economie, buget si finante
 • Membrul Fractiunei PCRM

05 aprilie 2009 – 29 iulie 2009

 • Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Legistratura a XVII
 • Prim-viceprim-ministru, ministru al economiei şi comerţului

31 martie 2008 – 11 septembrie 2009

 • Guvernul Republicii Moldova
 • Prim-viceprim-ministru, ministru al economiei şi comerţului – Numit prin Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1592-IV  din  31.03.2008 de numire a Guvernului.
 • Preşedinte al Consiliului de Administrare al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

18 septembrie 2006 – 20 martie 2008

 • Ministerul Economiei şi Comerţului
 • Ministru  – Numit prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 764-IV  din  18.09.2006 privind numirea domnului Igor DODON în funcţia de ministru al economiei şi comerţului.
 • Guvernator al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din partea Republicii Moldova (noiembrie 2006 – 2009)
 • Membru al Consiliului de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare (anterior Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) – Conform Hotărîrii nr. 56/4 din 15.11.2007 (modificat 31.01.2008, în vigoare)
 • Vicepreşedinte al Consiliului de coordonare a activităţii delegaţiilor RM în cadrul Consiliului Economic şi Social al ONU şi structurilor sale subsidiare – Conform HG nr. 263  din  07.03.2008
 • Membru al Consiliului Suprem de Securitate – Conform Decretului Preşedintelui RM nr. 1402-IV  din  30.11.2007 (abrogat 07.04.2008)
 • Membru al Consiliului naţional pentru decernarea Premiului de Stat – Conform Decretului Preşedintelui RM nr. 1347-IV  din  23.10.2007 (în vigoare)
 • Membru al Consiliului pentru statistică – Conform Hotărîrii nr. 532  din  15.05.2007 (modificat 09.08.2007, în vigoare)
 • Membru al Consiliului Economic al Comunităţii Statelor Independente – Conform Hotărîrii nr. 1166  din  11.10.2006

18 mai 2005 – 18 septembrie 2006

 • Ministerul Economiei si Comerţului
 • Viceministru – Numit prin Hotărîrea Guvernului nr. 436  din  18.05.2005.
 • Preşedinte al consiliului de administrare „Moldtelecom” SA.
 • Preşedinte al consiliului de administrare al Centrului Internaţional de Investiţii „MoldExpo” SA.
 • Membru al Consiliului de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Conform Hotărîrii nr. 38/9 din 29.09.2005 / Hotărîrea nr.62/6 din 16.11.2006 (abrogat 15.10.2007)
 • Vicepreşedinte al Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorului – Conform Hotărîrii Guvernului nr. 773 din 06.07.2006

martie 2004 – mai 2005
Membru al Comisiei de Arbitraj al Bursei de Valori

noiembrie 2001- mai 2005
“Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” SA
Preşedinte
Membru al Consiliului de directori

septembrie 2002 – mai 2005
“Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei” SRL
Preşedinte
Membru al Comitetului de bursă

februarie 2003 – mai 2005

 • Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a Moldovei
 • Membru al Consiliului de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

iulie 1997- noiembrie 2001
“Bursa de Valori a Moldovei” SA

 • Specialist superior al Departamentului Clearing
 • Specialist superior al Departamentului Listing
 • Administrator al Sistemelor Electronice de Negocieri
 • Director al Departamentului Marketing, Listing si Cotare

Activitate Ştiinţifică:

Academia de Studii Economice din Moldova
Catedra Bănci şi Burse de Valori

 • Doctor în ştiinţe economice

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS)

 • Cercetător ştiinţific coordonator IEFS (2006-prezent)
Cotă
Adauga la Bookmarks
Versiunea imprimare

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.