Nici eu personal, nici familia mea nu am depus careva cereri sau pretenţii faţă de acest şofer

Nici eu personal, nici familia mea nu am depus careva cereri sau pretenţii faţă de acest şofer, implicat în accidentul care s-a produs cu ceva timp în urmă. Cred că nu este corect să procedez aşa. Este şi el tată, are familie, un copil de 5 ani, care acum merge la grădiniţă, iar mai apoi va merge la şcoală.

De aceea nu vom pretinde nici un fel de compensaţii materiale sau de altă natură, aşa cum se întîmplă, de regulă, în astfel de situaţii.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.