Mesaj de felicitare сu prilejul zilei de 9 mai – Ziua Victoriei!

Stimaţi veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei!

Stimaţi veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei!

Astăzi marcăm cea de-a 67-a aniversare de la Marea Victorie asupra fascismului.

În pofida timpului ce s-a scurs, nu dispare şi nu se învecheşte memoria despre acest mare eveniment. În aceste zile ale lunii Mai, ne reamintim cu deosebită recunoştinţă şi caldură sufletească de toţi cei care au plătit cu viaţa lor pentru pace, libertate şi independenţa Patriei noastre.

Această zi mare a dat o semnificaţie şi un conţinut special istoriei, culturii şi vieţii societăţii noastre.

Bunicii, taţii, fraţii, mamele şi surorile noastre au plătit cu sîngele lor, cu vieţile lor pentru pace pe pamînt, pentru o viaţă liberă şi fericită a generaţiilor de după război.

Dragi veterani!

Permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru curajul, vitejia şi rezistenţa Dumneavoastră. Vă doresc sănătate, energie inepuizabilă, grijă din partea celor dragi. 

Memoria despre marele război împotriva fascismului, despre Marea Victorie, despre eroismul Dumneavoastră va trăi veşnic în sufletele şi inimile noastre! 

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.