Mesaj de felicitare cu prilejul zilei de 9 Mai

 Stimaţi veterani, 

 Stimaţi veterani, 

În acest an marcăm cea de-a 69-a aniversare de la marea Victorie asupra fascismului. În pofida timpului ce s-a scurs, nu dispare şi nu se învecheşte memoria despre acest mare eveniment. Ziua de 9 mai pentru noi toţi este zi a memoriei, toleranţei, şi atitudinii umane unii faţă de alţii. Sperăm, că omenirea se va convinge că bunăstarea şi prosperitatea nu se pot realiza într-o lume sfîşiată de războaie şi terorism, că numai pacea şi înţelegerea asigură liniştea şi bunăstarea omenirii. 

Ziua Victoriei a dat o semnificaţie şi un conţinut special istoriei noastre.

Bunicii, taţii, fraţii, mamele şi surorile noastre au plătit scump pentru pace pe pămînt, pentru o viaţă liberă şi fericită a generaţiilor de după război. 

Dragi veterani, 

În acest context, permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru curajul, dîrzenia şi patriotismul de care aţi dat dovadă Dvs. Vă doresc sănătate, fericire, linişte sufletească, grijă din partea celor dragi. 

Memoria despre marele război împotriva fascismului, despre marea Victorie, despre eroismul dumneavoastră va trăi veşnic în sufletele şi inimile noastre!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.