Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Bulgaria, Rumen Radev

Adresez sincere felicitări Președintelui Republicii Bulgaria, Rumen Radev, cu ocazia Zilei Naţionale a Bulgariei, însoţite de urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul bulgar.

Folosind acest frumos prilej, doresc să evidențiez relaţiile de prietenie și colaborare dintre statele noastre, care se dezvoltă dinamic, avînd la bază legături istorice şi valori comune.

Amintindu-mi cu plăcere de schimbul constructiv de opinii, din anii precedenţi, nutresc speranţa că, în cadrul vizitei Președintelui Republicii Bulgaria la Chișinău, vom avea oportunitatea să dezvoltăm nu doar acest dialog, dar și noi abordări relevante aprofundării legăturilor de cooperare bilaterală în cele mai diverse domenii de interes reciproc, în beneficiul cetăţenilor ambelor noastre state.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.