Mesaj cu prilejul Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei

Stimați compatrioți!

Dragi Veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei,

Am marea onoare să Vă adresez sincere felicitări cu prilejul aniversării a 75-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

96793758_4401349506557687_3973886523182415872_o-1-300x202 Mesaj cu prilejul Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei

Victoria din anul 1945 comportă o însemnătate substanțială pentru întreaga lume, îndeosebi pentru popoarele fostei Uniuni Sovietice care, prin milioane de jertfe umane și incomensurabil patriotism au avut un rol decisiv în zdrobirea dictaturii naziste în Europa.

Marea Victorie are o semnificație aparte și în politica de pace și colaborare pe palier internațional. Or, coaliția antihitleristă, creată prin eforturile conjugate ale URSS, SUA, Marea Britanie etc., de asemenea și-a adus aportul în lupta împotriva fascismului.

9 Mai este sărbătoarea care aparţine de asemenea Moldovei şi moldovenilor. Peste 400 de mii de compatrioți au luptat împotriva cotropitorilor fasciști în rîndurile Armatei Roșii, Mișcării de Rezistență, în detașamentele de partizani. Mai mult decît 100 de mii de oșteni moldoveni au căzut în lupte pentru independența Patriei și eliberarea popoarelor europene de ororile fascismului.

Dragi veterani! Cu deosebită căldură și mult respect, Vă urez multă sănătate, putere și împlinire sufletească. Pentru tot poporul tarii noastre-Republica Moldova sînteți un un simbol viu al eroismului si devotamentului faţă de Patrie. Felicit de asemenea cu această mare sărbătoare văduvele de război, rudele celor, care au luptat sau au căzut în acel război.

Veșnică slavă Eroilor Patriei!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.