Mesaj cu prilejul Zilei Funcționarului Public

STIMAȚI FUNCȚIONARI PUBLICI,

Cu prilejul sărbătoririi zilei Dumneavoastră profesionale, Vă adresez sincere și alese felicitări, împreună cu respectul meu pentru munca responsabilă pe care o îndepliniți în interesul cetățenilor și al statului.

Activînd ani în șir alături de Dumneavoastră în slujba poporului, m-am încredințat de rolul pe care îl aveți în sistemul public. Or, interacțiunea continuă cu demnitarii de stat, inclusiv fuzionarea activităților prin care se prestează servicii de calitate oamenilor dovedesc plenar că se reușește de a imprima randament și eficacitate mecanismului administrativ, în beneficiul întregii noastre societăți.

Țin să Vă asigur că eficiența serviciului public este o prioritate pentru Republica Moldova, iar implicarea și sprijinul Dumneavoastră în realizarea reformelor și obiectivelor pe care ni le-am propus împreună sunt definitorii pentru a izbuti pe dimensiunea dată.

Astfel, Vă îndemn să urmăm înfăptuirea acestor deziderate ca lucrurile să devină mai bune, aici, acasă, pentru copiii și semenii noștri. Împreună cu urările de sănătate, realizări și perseverență, Vă mulțumesc, Stimați Funcționari Publici, pentru munca îndeplinită întru binele și prosperarea țării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.