Mesaj cu prilejul Zilei Constituției

STIMAȚI CONCETĂŢENI,

Vă felicit cu prilejul sărbătorii naționale Ziua Constituției Republicii Moldova!

Data de 29 iulie este una memorabilă în istoria modernă a statului nostru. În această zi, în anul 1994, a fost adoptată Constituția Republicii Moldova – principala lege care este la temelia statului nostru moldovenesc, garantând cetățenilor drepturile și libertățile fundamentale, determinând principiile statului de drept, suveranitatea lui și dezvoltarea democratică, consolidând pacea civilă și armonia socială.

A onora Constituția țării înseamnă a fi patriot. Patriotismul și responsabilitatea civică încep cu familia, cu grija pentru cei dragi, pentru rude și prieteni, pentru conaționali, pentru baștină, pentru țara ta. Este foarte important să cultivăm această înțelegere și atitudine la generația tânără. Iar realizând acest obiectiv, vom putea avea încredere în viitor, vom putea dezvolta constant Republica Moldova, economia ei națională, implementând proiecte necesare de dezvoltare socială și asigurând cetățenilor un trăi decent bazat pe respectarea drepturilor omului.

Legea Supremă este rodul muncii unor personalități marcante ale neamului nostru. În acest context festiv, în numele întregului popor, exprim sentimente de prețuire și gratitudine celor care au redactat, dezbătut și votat Legea fundamentală ca simbol și atribut principal al statalității, suveranității și independenței – punct de pornire și de referință pentru cadrul normativ național.

Se știe că textul Constituției este rigid, dar reflectă evoluțiile social-politice și vrerile cetățenilor liberi, fiind în consonanță cu valorile fundamentale ale unei societăți democratice și deschise. Indiscutabil, unele articole ale Constituției trebuie redactate și concretizate. În viziunea mea e necesar de revizuit și omis art.142, p.1 al Constituției, care prevede posibilitatea lichidării statului prin procedura referendumului.

Reiterând felicitările și urările de bine, țin să-mi reafirm determinarea de a face tot posibilul pentru ca cetățenii Republicii Moldova să se bucure de drepturile garantate de Constituția țării, instituțiile statului să activeze în corespundere cu prevederile acestei Legi, iar societatea noastră să fie una prosperă și înfloritoare.

La mulți ani de Ziua Constituției, dragi conaționali!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.