Mesaj cu prilejul Zilei comemorării victimelor catastrofei de la CAE Cernobîl și ale altor avarii nucleare

Stimați concetățeni,

S-au scurs 34 de ani de la tragicul eveniment de la Cernobîl, care a intrat în istorie ca cel mai mare accident nuclear și care a curmat mii de vieți, a schilodit destine umane și a lăsat o amprentă de neșters asupra planetei.

Atunci, ca și astăzi, cînd întreaga lume este antrenată în lupta cu virusul Covid-19, solidaritatea umană și ajutorul reciproc a contat cel mai mult.

În numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova, vreau să exprim profunde sentimente de recunoștință celor peste 3500 de eroi ai neamului nostru care, prin sacrificiu, curaj și înaltă responsabilitate civică, au pus umărul la lichidarea consecințelor avariei nucleare de la Cernobîl.

Împreună cu respectul și gratitudinea întregului popor, vreau să dau asigurări că, în calitate de șef al statului, voi depune eforturi susținute pentru a asigura drepturile și protecția socială oamenilor care au nevoie de ajutor. Doar împreună, prin implicare nemijlocită și sprijin necondiționat, vom reuși să ne consolidăm pentru a apăra ceea ce avem mai valoros fiecare dintre noi, viața!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.