Mesaj cu ocazia Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii

Stimați concetățeni,

Celebrată astăzi în majoritatea țărilor lumii, Ziua de 1 Mai constituie un prilej deosebit de a sărbători împreună prietenia, munca și concordia în rândul tuturor celor care muncesc.

Crearea locurilor de muncă, cu condiții decente, și reducerea ratei șomajului în societate reprezintă obiectivele strategice pe care conducerea tinde să le materializeze. De aceea, așa cum am declarat în repetate rânduri, înființarea locurilor de muncă pentru tineri, absolvenți și specialiști aici, acasă, este o prioritate pentru noi, fiindcă anume potențialul uman calificat este cea mai importantă resursă de care dispunem.

Sunt solidar în ideea că lipsa viziunilor de lungă durată, schimbările politice și multe alte tulburări de ordin socioeconomic au prejudiciat profund strategia de dezvoltare în domeniul muncii. Însă, am convingerea că prin consens, stăruință, eforturi conjugate și prin ajutor reciproc: între conducere, sindicate, angajatori și oamenii pe ai căror umeri este pus greul executării lucrului, vom putea produce schimbările atât de necesare.

În momentul festiv prilejuit de sărbătoarea solidarității oamenilor muncii, Vă îndemn să contribuim, în măsura putințelor fiecăruia, la prosperarea Republicii Moldova, la creșterea bunăstării în societate, pentru ca, în final, cei plecați să aibă plăcerea de a se reîntoarce acasă.

Tradițional, și în acest an, cu prilejul Zilei Solidarității Oamenilor Muncii, am semnat un Decret privind conferirea unor distincții de stat pentru un grup de cetățeni din mai multe domenii.

La Mulți Ani de Ziua Muncii!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.