Mesaj cu ocazia Zilei Financiarului

Stimați angajați ai sistemului financiar,

Cu ocazia sărbătorii profesionale Vă adresez cordiale felicitări și cele mai sincere urări de sănătate, fericire și prosperitate.

Misiunea financiarului reprezintă o activitate bine chibzuită și responsabilă de asigurare a unui sistem financiar eficient și stabil, fiind o condiție sine qua non a dezvoltării socio-economice durabile a oricărei țări. În lumea modernă, această activitate comportă riscuri globale și regionale semnificative, solicită financiarului un nivel ridicat de competență și dăruire, abilitatea de a gândi strategic, de a depăși crizele, de a vedea lumea, țara și omul prin prisma documentelor și cifrelor.

Astăzi, obiectivul major pe care urmează să-l realizați este cel de a menține stabilitatea financiară a țării noastre, de a găsi soluții optime pentru a preveni dezechilibrul financiar în condițiile de surmontare a consecințelor social-economice ale pandemiei. Am certitudinea că veți răspunde, ca și mai înainte, cu multă demnitate la aceste noi provocări.

Vă aduc profunde mulțumiri pentru contribuția Dumneavoastră semnificativă la dezvoltarea și prosperarea societății noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.