Mesaj cu ocazia Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova

Stimați concetățeni,

95461041_4353105324715439_220985327328690176_n-300x169 Mesaj cu ocazia Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova

Cu trei decenii în urmă, pînă la proclamarea statului independent Republica Moldova, în semn de statornicire a identității noastre ca popor și neam și de statuare a suveranității țării, a fost consfințit unul dintre simbolurile naționale supreme – Drapelul de Stat.

De atunci, în fiecare an, la 27 aprilie, celebrăm acest însemn definitoriu în istoria republicii. De asemenea, în ziua dată, îi cinstim pe toți fruntașii neamului care au configurat stindardul poporului, creîndu-i matricea tricoloră și asimilînd-o într-un cadru heraldic unic.

Generații onorează drapelul, arborîndu-l la cele mai importante manifestări și în momentele de profundă semnificație spirituală. Or, anume la asemenea ocazii, moldoveanul este mîndru de obîrșia sa și arată destoinicia națiunii sale întregii lumi.

Celebrînd Ziua Drapelului de Stat, îndeplinim datoria seculară: de a ne ține împreună, de a cinsti valorile supreme pentru care au luptat predecesorii noștri și de a păstra independența și suveranitatea statului integru Republica Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.