Mănăstirea Zografu, situată pe Muntele Athos

Mănăstirea Zografu, situată pe Muntele Athos, a cunoscut o perioadă de înflorire în timpul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt. Marele voievod a refăcut mănăstirea aproape integral, între 1466-1502, ulterior, a alocat mereu fonduri pentru reparația și întreținerea acesteia.

În acest locaș sfînt se păstrează steagul de luptă al Moldovei și o icoană a Sfîntului Gheorghe, dăruite de Ștefan cel Mare în 1502. Anul trecut, am donat mănăstirii un suport unde este păstrat și ținut la loc de cinste acest simbol al neamului nostru – Steagul lui Ștefan cel Mare.

Anume la Mănăstirea Zografu, în luna august, în cadrul acțiunilor lansate cu prilejul Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, la inițiativa Președintelui Republicii Moldova, intentionam sa inauguram oficial „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei”.

De asemenea, am convenit ca, pînă la finele anului curent, să aducem în Republica Moldova Steagul lui Ștefan cel Mare și icoana Sfîntului Gheorghe, cu care domnitorul mergea în lupte, astfel încît cetățenii țării noastre să se poată bucura de aceste relicve de valoare.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.