Mănăstirea Zografu - renumita Mănăstire, un loc Sfint pentru toți moldovenii de pretutindeni

A cunoscut o perioadă de înflorire în secolul al XV-lea, datorită Mușatinilor.

Alexandru cel Bun dădea ajutor anual mănăstirii câte 3000 aspri de argint (1429), precum și venitul câtorva metocuri, printre care și al Mănăstirii Căpriana.

Perioada de vârf a fost atinsă, însă, în timpul lui Ștefan cel Mare. Acesta a refăcut mănăstirea aproape integral, între anii 1466-1502. Între 1466-1471 Ștefan cel Mare dă mari fonduri de bani pentru înnoirea bisericii și a bolniței. În anul 1475 rezidește la malul de sud-vest al mării portul pentru corăbii. În anul 1495 reface din piatră corpul chiliilor, trapeza și zidul de incintă.

În anul 1502 Ștefan cel Mare donează ctitoriei sale de la Athos o icoană cu Sfântul Gheorghe și steagul de luptă al Moldovei, cusut cu aur și argint, care are pe o parte icoana Sfântului Gheorghe, iar pe partea cealaltă stema țării.

Icoana Sfintului Gheorghe și steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare sunt simboluri pentru noi și dovada despre un trecut glorios al Moldovenilor care merita un destin mai bun.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.