M-am întîlnit cu dl Ludwig Sayn-Wittgenstein, urmașul lui Peter Wittgenstein, prinț, feldmareșal rus

M-am întîlnit cu dl Ludwig Sayn-Wittgenstein, urmașul lui Peter Wittgenstein, prinț, feldmareșal rus, renumit comandant de oști rus din sec. XIX, fost proprietar al unor vaste terenuri din regiunea Camenca. Pe o mare suprafață din terenurile respective familia Wittgenstein a plantat viţa de vie, astfel contribuind la dezvoltarea vinificației în zona respectivă.

La mijlocul secolului XX aceste plantații au revenit autorităților locale, iar actualmente aici își desfășoară activitatea întreprinderea ”Kvint”. La întreprindere se produce Divinul de elită, vîrsta – 50 ani, numit în cinstea marelui comandant de oşti ”Prince Wittgenstein”.

Ludwig Sayn-Wittgenstein se află într-o vacanță de 2 zile în Moldova cu scopul de a vizita fosta moșie a buneilor săi, de a se întîlni și stabili legături de prietenie cu actualii proprietari ai terenurilor, conducerea regiunii și țării pentru o colaborare fructuoasă pe viitor.

Am salutat intențiile dlui Ludwig Sayn-Wittgenstein, asigurîndu-l de sprijinul necesar din partea mea.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.