„Linia directă” de la Compania publică „Teleradio Găgăuzia” (GRT)

În cadrul vizitei de lucru în Găgăuzia, am participat la emisiunea „Linia directă” de la Compania publică „Teleradio Găgăuzia” (GRT). În cadrul emisiunii am discutat mai multe probleme de ordin economic și politic cu care se confruntă regiunea și țara în ansamblu. Pe final, am adresat tuturor felicitări cu ocazia Zilei Victoriei, pe care o vom marca în curînd!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.