La Moscova a avut loc ceremonial oficiala de inaugurare a monumentul lui Dimitrie Cantemir

Autori ai acestei capodopere sînt celebrii maeştri ruşi, sculptorul Konstantin Konstantinov şi arhitectul Veaceslav Buhaev. Am exprimat recunoştinţă Guvernului Moscovei pentru că a oferit posibilitatea ca monumentul să fie instalat în acest loc pitoresc, iar maeştrilor – le-am mulțumit pentru munca lor.

Am vizitat muzeul-rezervaţie „Ţariţîno”, care are o legătură directă cu viaţa domnitorului nostru, ilustrul savant şi om politic, Dimitrie Cantemir. Pe vremuri, aici era amplasat satul Ciornaia Griazi, pe care ţarul rus, Petru I, l-a dăruit marelui nostru compatriot după campania de la Prut.

De asemenea, am vizitat Biserica Icoanei Maicii Domnului „Izvorul Dătător de Viață”, care a fost ctitorită de Dimitrie Cantemir. Una din capelele Bisericii este înălțată în cinstea Sfîntului Dumitru de Solun – ocrotitorul ceresc al domnitorului nostru. Pe lîngă Biserică activează un centru de misionari, care oferă asistență celor ajunși la mari greutăți și desfășoară mai multe activităţi de binefacere.

Am fost profund impresionat de măreţia şi monumentalismul acestor locuri de o frumusețe rară. Muzeul-rezervaţie de stat “Ţariţîno” este o perlă în șirul complexelor cultural-istorice din Rusia, valoarea indiscutabilă a căruia este confirmată de fluxul neîntrerupt de turişti, doritori de a savura atmosfera enigmatică şi luxoasă a vieţii pe care o duceau împărţii ruşi.

Dimitrie Cantemir este o figură istorică remarcabilă, care şi-a dedicat întreaga viaţă pentru ca popoarele noastre să colaboreze strîns, să fie împreună și la bine și la greu. Îmi exprim încrederea că eforturile sale nu au fost zadarnice, iar relaţiile moldo-ruse, care s-au consolidat pe parcursul veacurilor, vor continua să se fortifice și se vor dezvolta spre binele ambelor popoare.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.