La invitația colegilor, am participat la ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova

La invitația colegilor, am participat la ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia am făcut bilanțul activității anului curent și am stabilit prioritățile pentru viitor.

Am salutat succesele obținute în comun cu PSRM în anul ce s-a scurs, precum: eliberarea Moldovei de regimul oligarhic, obținerea unor rezultate impresionante în cadrul alegerilor parlamentare și alegerilor locale generale, ș.a.

Am mulțumit colegilor pentru susținerea unanimă a proiectelor de lege pe care le-am înaintat în Parlament, menite să îmbunătățească viața cetățenilor Republicii Moldova.

Am menționat că afirmațiile cu privire la posibila alegere a Președintelui țării de Parlament sunt niște speculații, atît PSRM cît și eu personal, pledăm ca Președintele să fie ales în continuare de popor.

Am subliniat că în prezent, cea mai mare prioritate este depășirea crizei economice, soluționarea problemelor stringente din domeniul socio-economic și susținerea celor mai vulnerabile pături ale populației.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.