La indicația mea, consilierii prezidențiali Popovici Corneliu și Ion Perju au efectuat o vizită la Grădina Botanică

La indicația mea, consilierii prezidențiali Popovici Corneliu și Ion Perju au efectuat o vizită la Grădina Botanică pentru a estima pagubele cauzate de intemperii și pentru a identifica soluțiile care se impun.

A avut loc o discuție cu un grup de colaboratori ai Institutului și cu administrația acestuia, în persoana domnului doctor Alexandru Teleuță, director al Grădinii Botanice.

La fața locului s-a constatat faptul că peste 80% din genofondul exotic de arbori și arbuști a fost compromis, circa 605 de unități fiind distruse în totalitate.

Administrația Institutului a întreprins unele măsuri de urgență pentru a diminua consecințele grave ale calamității, însă multe acțiuni absolut necesare sunt peste puterile instituției.
Din spusele domnului Teleuță, Gradina Botanică necesita măsuri costisitoare pentru restabilirea colecțiilor și expozițiilor. Va fi mobilizat potențialul intern la lichidarea acestei tragedii, însă pagubele sunt prea mari.

Am dispus acordarea, în regim de urgență, a suportului tehnic de strictă necesitate.

Președinția va susține inițiativa conducerii Grădinii Botanice de a solicita ajutor din partea centrelor academice de profil din țările vecine si cele cu care avem relatii de prietenie, în special din Federația Rusă.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.