L-am contactat pe Maestrul Ion Druţă, pentru a-i adresa cordiale felicitări cu ocazia zilei de naștere

Este, cu certitudine, momentul oportun pentru a-mi exprima mândria și bucuria de a fi contemporanul Domniei dumnealui și a-i ura, în numele unui întreg popor, multă sănătate și liniște sufletească.

Oamenii cărților druțiene suntem noi, cei care onorăm „casa mare”, care cântăm „doina”, care mergem la „biserica albă” și ne rugăm de înțelepciune pentru a ne duce cu demnitate „povara bunătății noastre”.

Este și rămâne al nostru indiferent de locul unde se află, deoarece ne leagă grija pentru soarta poporului din care a răsărit.

Providențiale viziunile, memorabile replicile, argumentate tezele dumnealui vin să verse lumină acolo unde domină neștirea. De la înălțimea inteligenței, înțelepciunii și a vârstei matusalemice, este cel care pune accentul în una dintre dilemele societății noastră – limba.

Trebuie să se facă auzită de toți moldovenii teza că „limba moldovenească este maica limbii române”, pentru a nu se specula cu această „mare intimitate, iubire, cel mai sfânt lucru pe care îl porți în suflet”.

La mulți ani, Maestre! Să aveți inepuizabile forțe creatoare întru luminarea și dăinuirea poporului moldovenesc!

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/mesaj-de-felicitare-adresat-maestrului-ion-druta

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.