Întrevederea cu Şuvalov Igor, Primvice Prim-ministru al Federaţiei Ruse

Ieri, 31 martie am avut o întrevdere de mai bine de o oră tete-a-tete cu adjunctul Prim-ministrului Federaţiei Ruse Igor Şuvalov.

Ieri, 31 martie am avut o întrevdere de mai bine de o oră tete-a-tete cu adjunctul Prim-ministrului Federaţiei Ruse Igor Şuvalov.

În perioada anilor 2008-2009 am avut mai multe întrevderi cu dlui fiind în postura de co-preşedinte al Comisiei mixte inter-guvernamentale moldo-ruse, preşedinte din partea Republicii Moldova al Consiliului economic CSI. De asemenea în 2008 am fost numit prin Hotărîre de Guvern drept responsabil din partea Republicii Moldova pentru aprofundarea colaborării cu CSI, funcţie similară cu cea deţinută de Şuvalov din partea Rusiei.

20100331-0921-300x202 Întrevederea cu Şuvalov Igor, Primvice Prim-ministru al Federaţiei Ruse
Discuţiile au fsot axate pe subiectele de colaborare bilaterală moldo-ruse. Am abordat şi situaţia economică şi politică din regiune, CSI şi Republica Moldova.

Evident am discutat şi despre perspectva aprofundării cooperării în cadrul CSI în contextual aspiraţiilor şi priorităţii de integrare europeană a Republicii Moldova.

Pe parcursul ultimelor luni atît la nivel de conducere cît şi la nivelul difeitor grupe de interes, sună mesaje că moldoveii trebuie să se determine unde îşi văd viitorul: spre Est sau spre Vest. În acelaşi timp, cei care lansează aceste mesaje categoric nu acceptă şi nu admit dezvoltarea unor relaţii reciproc avantajoase atît în cadrul CSI cît şi cu UE.

Vreau să menţionez, că personal sunt pentru integrare europeană, care a fost stabilit acum cîţiva ani drept obiect strategic de bază al politicii externe şi interne a Republicii Moldova (apropos pe prima pagină a statului PCRM este indicat expres: PCRM pledează pentru Integrarea Europeană). Mai mult ca atît, este necesar să recunoaştem că succesul paşilor actuali în semnarea noului Acord cu UE, depinde în mare măsură de realizările planului de acţiuni RM – UE în perioada anilor 2005-2009 (sunt conştient de faptul că au fost şi lacune şi reserve în implementarea acestuia, înăsă în mare măsură aprecierile din partea Comisiei Europene au fost positive). Dacă un astfel de pas în relaţiile cu UE ar fi fost lansat de către guvernele democratice în anii 90, şi nu abea în 2005 de către comunişti, acum am fi fost mult mai avansaţi.

Însă, ce aşteptări au cei peste 70 la sută din cetăţenii Republicii Moldova care pledează pentru integrare europeană. La nivel de cetăţean simplu – accesul fără vize în UE, posibilitatea de a găsi un loc de muncă mai bine plătit, noi standarde de viaţă. La nivel de agenţi economici – accesul la pieţe noi de desfacere, accesul la fondurile structurale ale UE, mai puţină corupţie (menţionez că utilizez noţiuni şi mesaje simple ce corespund celor auzite în rîndul cetăţenilor, ceea ce nu vorbeşte despre necunoaşterea postulatelor din documentele oficiale). Cu toate acestea sunt de acord.

Dar, se conştientizează oare că:

–         UE nu este pregătită acum pentru a ne primi în marea sa familie (existenţa problemelor şi contradicţiilor politice şi economice pe intern),

–         Economia Republicii Moldova la moment este mult mai puţin competitivă decît cea a ţărilor member ale UE, ceea ce va crea dificultăţi majore pentru ageţii economici autohtoni,

–         Odată cu obţinerea statutului de ţară membră a UE, produsele noastre vor fi în concurenţă liberă cu cele similare produse pe piaţa europeană, care datorită unor tehnologii mai moderne şi subvenţionare din partea statului sunt mult mai competitive. Paralel, este cert că în aceste condiţii vom pierde accesul liber, fără taxe, pe pieţele ţărilor CSI.
20100331-0932-300x151 Întrevederea cu Şuvalov Igor, Primvice Prim-ministru al Federaţiei Ruse
Acestea sunt doar cîteva din provocările integrării europene. Sunt ferm convins că viitorul Republicii Moldova este strîns legat de UE, însă este foarte important să fim suficient de aproape de standardele europene şi aqui-ul comunitar în sectoarele justiţie, liberatea presei, cultura şi dialogul politic, reformele sociale, comepetitivitatea economiei s.a. În caz contrar perspective de aderare va fi doar o iluzie şi declaraţie politică, iar prezenţa fizică în interiorul UE nu va corespunde aşteptărilor.

Cu toate acestea, ar fi o greşeală fatală pentru Republica Moldova, să ignorăm şi să ne refuzăm de avantajele obţinute în cadrul CSI. Pentru noi, o ţară cu resurse limitate, cu o structură economică destul de fragilă din punct de vedere a durabilităţii, cu o piaţă internă mică (în raport cu vecinii), unica soluţie este de a profita de oportunităţile oferite de Est şi Vest. Da, Republica Moldova a obţinut regimuri comerciale preferenţiale cu statele UE şi Europei de Sud Est (acordul de comerţ asimetric – 2007 şi CEFTA – 2008), însă de rind cu regimul de comerţ liber în cadrul CSI, putem propune condiţii exclusive pentru cei care doresc să exporte spre Est şi Vest. Evident, la moment aceste avantaje sunt slab valorificate, însă sunt ferm convins că acesta e doar începutul. Sperăm că Republica Moldova va negocia şi va obţne regimul fără vize cu UE (personal cred că optimist ar fi să ne aşteptăm la min. 4 ani), dar păstrarea regimului fără vize cu CSI ar constitui un avantaj competitiv suplimentar.

Despre posibilitatea aprofundării relaţiilor în cadrul CSI, fără a diminua importanţa şi perspectivele integrării europene ale Republicii Moldova, am discutat foarte detaliat cu dl Igor Şuvalov. Important este mesajul făcut public de dlui: Federaţia Rusă nu considră aspiraţiile proeuropene ale Moldovei drept un obstacol pentru colaborarea în cadrul CSI, mai mult ca atît îl consideră drept un avantaj important.

În concluzie – înţelegînd aspiraţiile unor politicieni, însufleţite de conjunctura politică actuală, personal nu cred că Republica Moldova îşi poate permite luxul de a face o alegere promtă în favoarea Est-lui sau Vest-lui, căutînd prieteni la răsărit contra duşmanilor din asfinţit şi viceversa.

20100331-0962-300x193 Întrevederea cu Şuvalov Igor, Primvice Prim-ministru al Federaţiei Ruse

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.